nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pozice Předměty
Mgr. Tomáš Páník ředitel školy Pč, Tv
Mgr. Adéla Sterlyová zástupkyně ředitele
výchovná poradkyně
Inf, M6
Mgr. Eva Přindová třídní učitelka 1. tř. 1. st., Aj
Mgr. Daniela Davidová třídní učitelka 2. A 1. st.
Mgr. Lucie Kolářová třídní učitelka 2. B 1. st.
Mgr. Danuše Hrstková třídní učitelka 3. A 1. st.
Mgr. Eva Mašková třídní učitelka 3. B 1. st
Mgr. Petra Matějková třídní učitelka 4. tř. 1. st.
Mgr. Zdeňka Jílková třídní učitelka 5. A 1. st.
Mgr. Vanda Sovová třídní učitelka 5. B 1. st., Aj
Mgr. Šárka Karpíšková třídní učitelka 9. tř. Aj
Mgr. Irena Lorencová třídní učitelka 6. tř. Z, Tv, Vv, Vp, Pč
Mgr. Zbyšek Hodaň bez třídnictví D, Př, Nj, Vko
Mgr. Zuzana Strejcová třídní učitelka 8. tř. M, F, Ch
Mgr. Linda Rulfová třídní učitelka 7. tř. Čj, Nj, Hv
Mgr. Tereza Bedrnová bez třídnictví Tv, Vv, Pč, Hv, Př
Dana Tejmlová asistentka pedagoga 1. tř., 6. tř.
Mgr. Zdeňka Buchtová asistentka pedagoga 6. tř.
Zdeňka Čiperová školní družina  
Michaela Zborníková školní družina  
Mgr. Agniezka Przygodzka školní družina  

Provozní zaměstnanci

Jméno Pozice
Ivana Saranová školnice
Martina Červená vedoucí školní jídelny
Miroslava Švelchová vedoucí kuchařka
Magdaléna Herinková kuchařka
Mária Máchová pomocná kuchařka
Jiřina Honzíková úklid 1. st.
Vladimíra Kovandová úklid 2. st.
Jaroslava Kovandová úklid podkroví
Markéta Muchková výdej obědů v MŠ Chrást
Petr Kovanda údržba školy

 

třídní učitelka 2. B