nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pozice Předměty
Mgr. Tomáš Páník ředitel školy Pč, Tv
Mgr. Adéla Sterlyová zástupkyně ředitele
výchovná poradkyně
Inf, Hv
Mgr. Eva Mašková třídní učitelka 1. tř. 1. st.
Mgr. Eva Přindová třídní učitelka 2. tř. 1. st., Aj5
Mgr. Daniela Davidová třídní učitelka 3. A 1. st.
Mgr. Lucie Kolářová třídní učitelka 3. B 1. st.
Mgr. Danuše Hrstková třídní učitelka 4. A 1. st.
Mgr. Zdeňka Jílková třídní učitelka 4. B 1. st., Hv6
Mgr. Petra Matějková třídní učitelka 5. tř. 1. st., Aj4
Mgr. Veronika Váňová třídní učitelka 6. A M, F, Pč, Př, Vv
Mgr. Tereza Bedrnová třídní učitelka 6. B Tv, Ph, Vko, Vv
Mgr. Irena Lorencová třídní učitelka 7. tř. Z, Tv, Vv, Vp, Ph
Mgr. Linda Rulfová třídní učitelka 8. tř. Čj, Nj
Mgr. Zuzana Strejcová třídní učitelka 9. tř., metodik prevence M, F, Ch
Mgr. Šárka Karpíšková bez třídnictví Aj5, Aj 2. st.
Mgr. Zbyšek Hodaň bez třídnictví D, Vko, Nj, Př
Mgr. Martina Šafránková bez třídnictví Aj7, 8; Kaj 2. st.
Dana Tejmlová asistentka pedagoga, školní družina  
Zdeňka Čiperová školní družina  
Michaela Zborníková školní družina  
Mgr. Anastazja Przygodzka školní družina  

Provozní zaměstnanci

Jméno Pozice
Ivana Saranová školnice
Martina Červená vedoucí školní jídelny
Miroslava Švelchová kuchařka
Petra Holubová kuchařka
Magdaléna Herinková kuchařka
Jiřina Honzíková úklid 1. st.
Vladimíra Kovandová úklid 2. st.
Jaroslava Kovandová úklid podkroví
Markéta Muchková výdej obědů v MŠ Chrást
Petr Kovanda údržba školy

 

třídní učitelka 2. B