Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018
Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910





Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pozice
Mgr. Tomáš Páník ředitel školy
Mgr. Adéla Sterlyová zástupkyně ředitele
výchovná poradkyně
Mgr. Eva Mašková třídní učitelka 1. tř.
Mgr. Eva Přindová třídní učitelka 2. tř.
Mgr. Daniela Davidová třídní učitelka 3. A
Mgr. Lucie Kolářová třídní učitelka 3. B
Mgr. Nikola Moulisová třídní učitelka 4. tř.
Mgr. Zdeňka Jílková třídní učitelka 5. tř.
Mgr. Martina Šafránková třídní učitelka 6. A
Mgr. Irena Lorencová třídní učitelka 6. B
Mgr. Petra Weiszová třídní učitelka 7. A
Mgr. Kateřina Princová třídní učitelka 7. B
Mgr. Zuzana Strejcová třídní učitelka 8. tř.
Mgr. Martina Rousová třídní učitelka 9. A
Mgr. Alena Vojáčková - Suchá třídní učitelka 9. B
Mgr. Šárka Karpíšková bez třídnictví
Mgr. Irena Výrutová bez třídnictví
Mgr. Michaela Zborníková bez třídnictví
Mgr. Veronika Váňová bez třídnictví
Mgr. Veronika Scheinherrová bez třídnictví
Bc. Tereza Doubková bez třídnictví
Dana Tejmlová asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
Adéla Andrlíková asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
Anastazja Mokrá asistentka pedagoga
Marek Zahout školní asistent
Zdeňka Čiperová vychovatelka školní družiny
Vladimíra Kovaříková vychovatelka školní družiny

Provozní zaměstnanci

Jméno Pozice
Ivana Saranová školnice
Martina Červená vedoucí školní jídelny
Miroslava Švelchová kuchařka
Petra Holubová kuchařka
Magdaléna Herinková kuchařka
Jiřina Honzíková úklid 1. st.
Vladimíra Kovandová úklid 2. st.
Jaroslava Kovandová úklid podkroví
Markéta Muchková výdej obědů v MŠ Chrást
Petr Kovanda údržba školy
Mária Máchová úklid jídelna

 

třídní učitelka 2. B