nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Informace o škole

Základní škola Chrást je příspěvková organizace zřízená obcí Chrást. Vystupuje jako právní subjekt a sdružuje tato zařízení: úplnou základní školu, školní družinu a školní jídelnu.

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje školu 241 žáků (údaj k 1. 9. 2017) v devíti ročnících a 12 třídách. Celková kapacita školy je 250 žáků. Školní družina má 4 oddělení (celková kapacita je 120 dětí) a je určena žákům 1. – 4. ročníku.

Zaměření školy

Škola nemá žádné speciální zaměření.

Stravování 

Stravování žáků a pedagogů zajišťuje vlastní jídelna v budově školy. Školní kuchyně vaří i pro MŠ Chrást. Kuchyň i jídelna prošly v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí a splňují přísná kritéria EU. Od školního roku 2012/2013 mají žáci možnost výběru ze dvou jídel, byl zaveden čipový systém. Kapacita školní kuchyně je 300 jídel. Ve školní jídelně se najednou může stravovat 64 žáků.

Denní režim

S ohledem na spojení dojíždějících žáků začíná vyučování v 7,40 hod. Školní družina je otevřena přihlášeným a dojíždějícím žákům od 6,00 do 7,30 hod a odpoledne je otevřena do 16,00 hod. Školní budova se otevírá v 7,25 hod. Během dne je pro žáky zajištěn pitný režim v podobě čaje v zimním období a studených ovocných nápojů v letním období, které jsou k dispozici na chodbách 1. stupně. O malých přestávkách mají žáci možnost pohybu v tělocvičně školy pod dohledem třídních učitelů. O velké přestávce je žákům 2. stupně k dispozici zahradní sezení pod pergolou v prostoru za budovou školy.