Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Pronájem prostor

Pronájem tělocvičny

Veřejnosti a sportovním klubům nabízíme možnost pronájmu naší tělocvičny. Tělocvična a zázemí školy je vhodné i pro konání sportovních soustředění. Bližší informace v ředitelně školy.

Pronájem učeben

Učebny využívá k výuce ZUŠ Chrást, ale po domluvě je nabízíme i jiným subjektům.