Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Příjímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přihlášku Vám vytiskneme na základě Vámi dodaných údajů - škola, název oboru, kód oboru, kam se Vaše dítě hlásí. Vytisknutou a potvrzenou přihlášku  předáme dětem.
Dále od nás spolu s přihláškou obdržíte zápisový lístek (informace viz odkaz níže).
Doporučujeme sledovat internetové stránky školy, kterou jste pro Vaše dítě zvolili, kde najdete aktuální informace.

Jednotná přijímací zkouška

Informace k vydávání zápisových lístků

Příručka Čím budu?

Dny otevřených dveří

Celková informace MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ