Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018
Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

Příjímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přihlášku Vám vytiskneme na základě Vámi dodaných údajů - škola, název oboru, kód oboru, kam se Vaše dítě hlásí. Vytisknutou a potvrzenou přihlášku si po domluvě vyzvednete u nás ve škole, případně předáme dětem, pokud dojde k obnovení prezenční výuky.
Dále od nás spolu s přihláškou obdržíte zápisový lístek (informace viz odkaz níže).
Doporučujeme sledovat internetové stránky školy, kterou jste pro Vaše dítě zvolili, kde najdete aktuální informace.

Příručka "Čím budu?"

Pravidla přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška

Harmonogram přijímacího řízení

Dodatek k prodloužení času pro testy z českého jazyka a literatury a z matematiky

Informace k vydávání zápisových lístků