Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Testování tělesné zdatnosti

RklMmnOopQMQqrmOoMstkKQMuMvkKoNQwxOyzQqQxzsMx{Q|pu|MstkKQ|}Lpuk~QqxO|kMu|Q€tzQ
‚ƒQOQ„ƒQ|JKxQqtLOxkKQ…ML†

Infoagendy

Máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám ("účelům zpracování"), které si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu.

Infoagendy.pdf (87420)