Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Historie školy

První školní budova v obci Chrást byla otevřena v říjnu roku 1808. Náklady na stavbu nesla obec, práci a dopravu materiálu provedli chrástečtí občané zdarma. Zásluhy na jejím vybudování měl zejména rychtář Jiří Martínek. Tato budova byla několikrát přestavována kvůli zvyšujícímu se počtu žáků, po požáru atd. Nakonec bylo rozhodnuto o výstavbě nové školní budovy, která měla lépe vyhovovat novým požadavkům a počtu žáků.

Současná školní budova byla slavnostně otevřena 28. září 1906. Stavba byla zadána Josefu Štajfovi z Chrástu. Plány zpracovali Josef a Václav Paškovi. V budově školy byl zprvu umístěn i obecní úřad a byty školníka a řídícího učitele. V nově otevřené škole bylo 6 učeben, ředitelna, sborovna a tělocvična. Vytápění bylo lokální, užitková voda byla přivedena z rybníka, pitná se donášela. WC bylo suché.

Ve třicátých letech se uvažovalo o zřízení újezdní měšťanské školy. Ke konečnému řešení došlo až po 2. světové válce. Postupně se otevřely 2. třídy měšťanské školy.

K větší modernizaci školy dochází v roce 1953. Je zavedena pitná voda, v budově se ruší úřadovna obecního úřadu a místo ní se budují v suterénu šatny a pro žáky se otevírá postranní vchod. V hostinci Na růžku se provizorně zřizuje školní družina.

V roce 1957 se instaluje ústřední topení, v části budovy se vyměňují okna, v učebnách dochází k výměně prkenných podlah, pokládají se parkety. Svépomocí učitelů a žáků je vybudována školní dílna. Je oplocen školní pozemek a postavena dřevěná nářaďovna a zděná garáž.

V roce 1966 je zahájena generální oprava školní budovy. Je dokončena výměna oken, provedena nová elektroinstalace, do všech učeben je zaveda voda, jsou zbudovány splachovací WC. Škola dostává brizolitovou omítku, nové okapy a je nově zastřešena.

V roce 1970 je získán prostor pro školní jídelnu a školní družinu. Zvětšila se tělocvična a zlepšilo se okolí školy.

V roce 2005 byla 1. etapou zahájena generální oprava školy. Došlo ke kompletní rekonstrukci školní kuchyně a jídelny.

V roce 2006 proběhla 2. etapa generální opravy. Bylo zrekonstruováno podkroví školy, vznikly 2 nové učebny se sociálním zařízením, škola dostala novou střechu.

V roce 2007 proběhla 3. a poslední etapa – výměna oken a nová fasáda.

Během letních prázdnin 2014 byly provedeny úpravy sociálního zařízení na 1. stupni – zavedena teplá voda, nové obložení, sprchový kout, nové záchodky a pisoáry. Dále proběhla celková rekonstrukce učebny fyziky za podpory nadace ČEZ – technické vybavení, interaktivní tabule.

Z důvodu rostoucího počtu žáků došlo o letních prázdninách 2015 k modernizaci školní kuchyně (zakoupeny 2 nové konvektomaty) a ke zvýšení kapacity školní jídelny (dokoupeny stoly a židle). 1. stupeň je bohatší o jednu interaktivní tabuli, čímž se celkový počet těchto tabulí zvýšil na 6. Do učebny výtvarné výchovy v podkroví školy byl zakoupen nový nábytek. Učebna ve školním roce 2015/2016 slouží jako kmenová třída pro čtvrťáky.

O letních prázdninách 2016 byl probourán východ na školní zahradu. Z tohoto důvodu byla přesunuta kancelář vedoucí školní jídelny do místnosti školnice. Od září školního roku 2016/2017 tak mohou děti ze školní družiny trávit více času venku. Dále byla pořízena další interaktivní tabule (celkem je interaktivní tabulí vybaveno 8 tříd). Do počítačové učebny byl zakoupen nový školní nábytek, aby mohla od září 2016 začít fungovat jako další kmenová třída.

V srpnu 2018 byly k hlavnímu i bočnímu vchodu nainstalovány nové zvonky s videokamerami pro zajištění větší bezpečnosti.

Během letních prázdnin 2022 byla kompletně zmodernizována kotelna v suterénu školy.