Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Doučování

Šablony

Maják - síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při

získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se

zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické

zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se

budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/ 

 

 

 

Výzva č. 56 a č. 57

Naše škola se přihlásila do výzvy č. 56, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vyhlášené MŠMT. Díky této výzvě se nám podařilo získat finanční prostředky na jazykově - vzdělávací kurz pro naše žáky. 10 deváťáků tak 3. října zamíří do Velké Británie, kde se v dopoledních hodinách budou účastnit výuky v místní škole a odpoledne poznávat krásy Anglie.

Dále budou z výzvy č. 57 financovány zahraniční vzdělávací pobyty pro naše dvě paní učitelky anglického jazyka.

Přihlásili jsme naši školu i do výzvy č. 57 ze stejného operačního programu. Tato výzva je zaměřena na technické vzdělávání žáků. Ze získaných finančních prostředků máme v plánu zmodernizovat školní dílnu - doplnit potřebné nářadí a materiál, zakoupit interaktivní tabuli a tablety vybavené aplikacemi pro technické vzdělávaní našich žáků. 

 

Balakryl - Barevná hra recyvěcí

V červnu 2015 se žáci ze školní družiny zapojili do soutěže o 50 000,- Kč. Za pomoci vychovatelek zrenovovali staré školní lavice a nepotřebné školní pomůcky. Jejich výrobek byl odbornou porotou vybrán mezi 10 finalistů, mezi kterými hlasovala široká vevřejnost. Naše děti obsadily krásné čtvrté místo a vyhrály poukázku v hodnotě 3000,- Kč na nákup výtvarných potřeb pro školní družinu. .

ČEZ Oranžová učebna

Od školního roku 2014/2015 probíhá výuka matematiky, fyziky a chemie v nově zařízené moderní učebně. Vybavení učebny bylo částečně financováno z daru nadace ČEZ ve výši 166 100,- Kč. 

Goodyear Společně pro bezpečnost dětí

Ve školním roce 2013/2014 se naši žáci přihlásili se svým videem do projektu na podporu dopravní výchovy ve školách. Obsadili 3. místo, čímž získali pro naši školu celkovou částku 100 000,- Kč na nákup potřebných pomůcek a vybavení.

Jedno z 5 zakoupených kol pro potřeby žáků.

Jedno z 5 nových kol

Život dětem

Pravidelně pořádáme sbírkové akce na pomoc dětem, tzv. "Srdíčkové dny".

Zelená škola

V prostorách před šatnami je umístěn box na použité baterie a nefunkční elektrozařízení.

Proskoly.cz

Jsme držiteli certifikátu "aktivní škola".