Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


PLACENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Poplatek za školní družinu činí 1600,- Kč za rok. Platba probíhá výhradně převodem celé částky na účet školy nejpozději k poslednímu dni měsíce září. Při zpoždění platby je žák ze školní družiny dočasně vyloučen až do uhrazení poplatku. Prosíme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 2324

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve školním roce 2023/2024 jsou v provozu čtyři oddělení školní družiny.
První oddělení

Umístění:  

Provoz: 

Vychovatelka: 

 

Druhé oddělení

Umístění: 

Provoz:

Vychovatelka: 

 

Třetí oddělení

Umístění: 

Provoz: 

Vychovatelka: 

 

Čtvrté oddělení

Umístění: 

Provoz: 

Vychovatelka: 

 

V době od 12,55 do 14,00 není možno vyzvedávat děti ze školní družiny. Tento čas je vyhrazen pobytu venku.