Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018
Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

Kroužky - základní informace

Kroužky na naší škole jsou placené a probíhají od října do května (pokud není uvedeno jinak). Děti se mohou do kroužků přihlásit nebo se odhlásit na začátku školního roku nebo v pololetí prostřednictvím elektronické přihlášky. Kontaktní e-mail pro dotazy ke kroužkům sterlyova@zschrast.cz

kroužky - platba

Úhrada kroužků probíhá výhradně převodem na účet školy (v případě, že rodiče potřebují doklad o zaplacení, mohou toto sdělit na sterlyova@zschrast.cz). Platba probíhá pololetně (není-li uvedeno jinak). Za 1. pololetí do 31. 10., za 2. pololetí do 28. 2. . V případě, že dítě bude ze závažných důvodů v průběhu kroužku odhlášeno, bude mu vrácena poměrná částka. 

č. ú. 181 796 668/0300

Žádáme rodiče, aby uváděli správné variabilní symboly, které najdou v nabídce kroužků, a do zprávy pro příjemce psali jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

 
Platba probíhá jednorázově na celý školní rok (není-li uvedeno jinak). Termín úhrady 31. 10. 2019.

Nabídka kroužků 2021/2022

Název kroužku Třída Vedoucí Den Hodina (od-do) Cena/pol. Variabilní s. Poznámka Přihlášky
Angličtina 1 1. Princová pondělí 11:25 - 11:55 1000,- Kč 212201    
Angličtina 2 2. Přindová pondělí 11, 25 - 11, 55 1000,- Kč 212202    
English club 4.- 5. Karpíšková čtvrtek 14:00 - 14:45 1500,- Kč 212203 kapacita omezena na 12 žáků  
Výtvarná tvorba I 1. - 5. Kopečková pondělí 13,00 - 15,00 1000,- Kč 212204    
Výtvarná tvorba II 6. - 9. Kopečková pondělí 15,00 - 17,00 1000,- Kč 212205    
Pěvecký sbor 1. - 5. Výrutová čtvrtek 13,00 - 14,00 100,- Kč 212206   vyrutova@zschrast.cz
Čtenářský klub 3. Davidová, Kolářová úterý 14,00 - 15,00 zdarma (hrazeno z projektu)      
Sportovní hry I 1. - 2. Hrušová pondělí 13,00 - 14,00 500,- Kč 212207 malá tělocvična v ZŠ  
Sportvní hry II 3. - 5. Hrušová Pondělí 14,00 - 15,00 500,- Kč 212208 malá tělocvična v ZŠ  
Základy gymnastiky, tanečků a aerobiku 3.-5. Vojáčková Suchá pátek 13:10-14:00 500,- Kč 212209 malá tělocvična v ZŠ nebude otevřen z důvodu malého počtu přihlášek
Taneční a gymnastická průprava 6. - 9. Mastná středa 13,30 - 14,30 500,- Kč 212212 malá tělocvična v ZŠ  
Kroužek basketbalu 4. - 9. Zahout Čtvrtek 14,45 - 16,00 500,- Kč 212210 velká tělocvična nebude otevřen z důvodu malého počtu přihlášek
Hrajeme si s roboty I 1. - 2. Sterlyová středa 13,00 - 14,00 500,- Kč 212211 kapacita omezena na 12 žáků  
Hrajeme si s roboty II 3. - 5. Sterlyová středa 14,00 - 15,30 zdarma (hrazeno z projektu)   kapacita omezena na 12 žáků  
Úvod do programování 4. - 9. Lukáš pátek 14,00 - 15,30 1000,- Kč   počítačová učebna
lukas.petr.cz@gmail.com
Programming and Data Analytics 6. - 9. Lukáš pátek 16,00 - 17,30 1300,- Kč   počítačová učebna
Zumba 1. - 7. Hrochová úterý 13,00 - 14,00     malá tělocvična v ZŠ tel.: 604 341 244

Podrobnější informace k jednotlivým kroužkům

Angličtina I a II - v naší škole mají žáci povinnou angličtinu od 3. ročníku, proto žákům 1. a 2. tříd nabízíme kroužek pod vedením našich učitelů, kteří mají bohaté zkušenosti nejen z běžné výuky ve škole, ale i z lektorské mimoškolní činnosti.
 
English Club - hravá angličtina pod vedením paní učitelky Šárky Karpíškové, která se velmi aktivně věnuje nejen lektorské činnosti, ale i přípravě budoucích učitelů angličtiny na Pedagogické fakultě v Plzni. O letošních letních prázdninách proběhl pod jejím vedením příměstský kemp pro naše žáky, který měl velmi kladný ohlas.
 
Výtvarná tvorba I a II - kroužek vedený paní Alicí Kopečkovou, výtvarnicí a učitelkou na ZUŠ Jagellonská.
 
Čtenářský klub - kroužek určený pro žáky 3. tříd, vedený třídními učitelkami těchto tříd. Probíhal již v minulém školním roce.
 
Pěvecký sbor - určený pro všechny děti, které rády zpívají. Vedoucí kroužku, paní Irena Výrutová, je učitelkou zpěvu na ZUŠ Chrást, členkou operního souboru DJKT a od loňského školního roku také učitelkou hudební výchovy na naší škole.
 
Sportovní hry I a II - s tímto kroužkem se vrací paní učitelka 1. stupně a aktivní sportovkyně Vanda Hrušová, která je momentálně na MD. 
 
Základy gymnastiky, tanečků a aerobiku - Alena Vojáčková Suchá - učitelka tělesné výchovy na naší škole, ve volném čase trenérka gymnastiky.
 
Kroužek basketbalu - Marek Zahout - náš nový školní asistent a trenér basketbalové akademie Grizzlies Plzeň.
 
Hrajeme si s roboty I a II - hrát si budeme s Edisony, Lego Boost a robotickou myší a budeme zkoušet jednoduché blokové programování.
 
Úvod do programování - dříve byl název kurzu Programování s robotem Karlem, díky početným zlepšením je nyní kurz opět poněkud dospělejší. V podstatě se jedná o pokračování kurzu robota Karla z minulého roku. Opět budeme každý týden řešit bludiště, bodovací soutěž bude opět mít hodnotné ceny. Nováčci jsou vítáni! (cena zůstává 1000,-).
 
Programming and Data Analytics - v tomto kurzu se nově budeme věnovat datové analýze a databázovému jazyku PostgreSQL, paralelně k tomu pak programování v Pythonu. Nováčci jsou vítáni i v tomto pokročilejším kurzu! (cena zůstává 1300,-).