Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018
Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

Kroužky - základní informace

Kroužky na naší škole jsou placené a probíhají od října do května (pokud není uvedeno jinak). Děti se mohou do kroužků přihlásit nebo se odhlásit na začátku školního roku nebo v pololetí prostřednictvím elektronické přihlášky. Kontaktní e-mail pro dotazy ke kroužkům sterlyova@zschrast.cz

kroužky - platba

Úhrada kroužků probíhá výhradně převodem na účet školy (v případě, že rodiče potřebují doklad o zaplacení, mohou toto sdělit na sterlyova@zschrast.cz). Platba probíhá jednorázově na celý školní rok (není-li uvedeno jinak). V případě, že dítě bude v průběhu kroužku odhlášeno, bude mu vrácena poměrná částka. 

č. ú. 181 796 668/0300

Žádáme rodiče, aby uváděli správné variabilní symboly, které najdou v nabídce kroužků, a do zprávy pro příjemce psali jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

 
Platba probíhá jednorázově na celý školní rok (není-li uvedeno jinak). Termín úhrady 31. 10. 2019.

kroužky pořádané školou 2020/2021

Nabídka kroužků 1. pololetí 2020/2021
Název kroužku Třída Vedoucí Den Hodina (od-do) Cena/pol. variabilní s.
Čtenářský kroužek - středa 2. B, A Davidová, Kolářová středa 13:00 - 14:00 600,- Kč 202102
Angličtina 1/skupina A 1.A Přindová úterý 11:20 - 11:45 800,- Kč 202103
Angličtina 1/ skupina B 1.A Přindová úterý 11:45 - 12:10 800,- Kč 202104
Angličtina 2 2. A, B Přindová pondělí 11:25 - 12:10 1000,- Kč 202106

 

Kroužky pořádané jinými subjekty

Florbal a kroužek němčiny - informace u pana učitele Zbyška Hodaně (hodan@zschrast.cz)