Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Nabídka kroužků 2023/2024

                            

 

Kroužky - základní informace

Kroužky na naší škole jsou placené a probíhají od října do května (pokud není uvedeno jinak). Děti se mohou do kroužků přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, která je přístupná z webových stránek školy v nabídce kroužků. Kontaktní e-mail pro dotazy ke kroužkům sterlyova@zschrast.cz

kroužky - platba

Úhrada kroužků probíhá výhradně převodem na účet školy (v případě, že rodiče potřebují doklad o zaplacení, mohou toto sdělit na sterlyova@zschrast.cz). Platba probíhá jednorázově na celý školní rok. Splatnost kroužků je poslední den v měsíci říjnu. V případě, že dítě bude ze závažných důvodů v průběhu kroužku odhlášeno, bude mu vrácena poměrná částka. 

č. ú. 181 796 668/0300

Žádáme rodiče, aby uváděli správné variabilní symboly, které najdou v nabídce kroužků, a do zprávy pro příjemce psali jméno a příjmení dítěte a název kroužku. Děkujeme.

 
Platba probíhá jednorázově na celý školní rok (není-li uvedeno jinak). Termín úhrady 31. 10. 2019.