nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Kroužky - základní informace

Kroužky na naší škole jsou placené a probíhají od října do května (pokud není uvedeno jinak). Děti se mohou do kroužků přihlásit nebo se odhlásit na začátku školního roku nebo v pololetí prostřednictvím elektronické přihlášky. Kontaktní e-mail pro dotazy ke kroužkům sterlyova@zschrast.cz

kroužky - platba

Úhrada kroužků probíhá výhradně převodem na účet školy (v případě, že rodiče potřebují doklad o zaplacení, mohou toto sdělit na sterlyova@zschrast.cz). Platba probíhá jednorázově na celý školní rok (není-li uvedeno jinak). V případě, že dítě bude v průběhu kroužku odhlášeno, bude mu vrácena poměrná částka. 

č. ú. 181 796 668/0300

Žádáme rodiče, aby uváděli správné variabilní symboly, které najdou v nabídce kroužků, a do zprávy pro příjemce psali jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

 
Platba probíhá jednorázově na celý školní rok (není-li uvedeno jinak). Termín úhrady 31. 10. 2019.

kroužky pořádané školou 2019/2020

Kroužek bude otevřen v případě přihlášení minimálně 8 žáků.
 
Kroužek výtvarné tvorby začíná v pondělí 16. 9. 2019
 
Přihlašování do kroužků ukončeno 26. 9. 2019.
 
Kroužky začínají v úterý 1. 10. 2019 (pokud se již nerozběhly dříve).
 
 
název kroužku cena/pol v.s. věk den konání (místo) hodina konání vedoucí platby
Výtvarná tvorba 1200,- 192003 1. tř. pondělí (učebna 2. tř.) 14,00 - 16,00 Kopečková platba pololetně 1200,- Kč
Angličtina 1 1000,- 192004 1. tř. čtvrtek 11,25 - 12,10 Přindová platba pololetně 1000,- Kč
Angličtina 2 1000,-  192004 2. tř. čtvrtek 12,15 - 13,00 Matějková platba pololetně 1000,- Kč
Pohybové hry 500,-  192006 1.-2. pondělí (malá Tv) 13,00 - 14,00 Hrušová jednorázová platba na celý rok 1000,- Kč
Míčové hry I - obsazeno 500,-  192006 3.-5. pondělí (malá Tv) 14,00 - 15,00 Hrušová jednorázová platba na celý rok 1000,- Kč
Míčové hry II 500,-  192006 6.-9. pondělí (velká Tv) 14,30 - 15,30 Bedrnová jednorázová platba na celý rok 1000,- Kč
Mladý záchranář 500,-  192007 5.-9. úterý 13,15 - 14,00 Bedrnová neotevřeno pro malý zájem
Čtenářské dílny 1 500,-  192010 3. tř. pondělí 12,30 - 13,30 Přindová jednorázová platba na celý rok 1000,- Kč
Čtenářské dílny 2 500,-  192010 4.-5. pondělí 12,30 - 13,30 Matějková neotevřeno pro malý zájem, přihlášení žáci přesunuti na čtenářské dílny 1
Příprava na přijímací zkoušky z Čj 650,-  192011 9. tř. středa 13,30 - 14,30 Rulfová bude probíhat od října do února
Pěvecký sbor Klokani 300,-  192012 1.-5. úterý 15,30-16,15 Sovová
Babková
ZUŠ Chrást
jednorázová platba na celý rok 600,- Kč

Vedoucí kroužků:

Mgr. Alice Kopečková - profesionální výtvarnice, pedagožka ZUŠ v Plzni

Mgr. Eva Přindová, Mgr. Petra Matějková - aprobované učitelky 1. st. + Aj (ZŠ Chrást)

Mgr. Tereza Bedrnová - aprobovaná učitelka Tv (ZŠ Chrást)

Mgr. Linda Rulfová - aprobovaná učitelka Čj (ZŠ Chrást)

Mgr. Vanda Hrušová (Sovová) - aprobovaná učitelka 1. stupně (na MD), aktivní hráčka softballu

 

Kroužky pořádané jinými subjekty

Florbal - Zbyšek Hodaň

Odkaz na přihlašování
  • cena - 1000,- Kč/školní rok
  • č. účtu – 670100-2212840844/6210 
  • do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení Vašeho dítěte
Zbyšek Hodaň
z.hodan@seznam.cz

 

Zumba Hanky Hrochové

Programování - Petr Lukáš

Vážení rodiče, milí studenti,

v následujícím roce budeme pokračovat v kurzech programování, nastává několik změn:
 
1) kurzy budou placeny stejně jako tábor, po zaslání faktury přes fakturoid, cena bude 1000,-
2) pro zimní období (1. pololetí) budeme programovat opět pouze ve dvou skupinách, rozdělení do skupin bude provedeno během prvního programování, které bude společné, více informací níže
3) celkový počet přihlášených je omezen na 24 studentů (2 skupiny po maximálně 12 studentech)
 
Tento rok začneme s pokročilejší skupinou s programováním mimo NCLab a seznámíme se lehce s utilitami v systému Linux. Pro dobro studentů musím brát ohled na jejich dovednosti, takže je rozřadím až po vzájemné domluvě 20. září. Obě skupiny budou mít programování v pátek hned po sobě, jak bývalo zvykem.
 
První hodina programování bude společná, začínáme 20. září ve 14:15 hodin v počítačové učebně ZŠ Chrást. Během první hodiny nastíním, na čem budeme v dalším roce pracovat, nicméně tato hodina zatím nebude nijak náročná.
 
Abyste si zajistili své místo, tak mi můžete poslat zprávu již nyní, případně můžete přijít až na setkání 20. září a tam se domluvíme osobně.
 
Se srdečným pozdravem,
Petr Lukáš
lukas.petr.cz@gmail.com