Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018
Sborovna 1. st.: 607 094 796
Sborovna 2. st.: 605 171 910

Kroužky - základní informace

Kroužky na naší škole jsou placené a probíhají od října do května (pokud není uvedeno jinak). Děti se mohou do kroužků přihlásit nebo se odhlásit na začátku školního roku nebo v pololetí prostřednictvím elektronické přihlášky. Kontaktní e-mail pro dotazy ke kroužkům sterlyova@zschrast.cz

kroužky - platba

Úhrada kroužků probíhá výhradně převodem na účet školy (v případě, že rodiče potřebují doklad o zaplacení, mohou toto sdělit na sterlyova@zschrast.cz). Platba probíhá pololetně (není-li uvedeno jinak). Za 1. pololetí do 31. 10., za 2. pololetí do 28. 2. . V případě, že dítě bude ze závažných důvodů v průběhu kroužku odhlášeno, bude mu vrácena poměrná částka. 

č. ú. 181 796 668/0300

Žádáme rodiče, aby uváděli správné variabilní symboly, které najdou v nabídce kroužků, a do zprávy pro příjemce psali jméno a příjmení dítěte a název kroužku. Děkujeme.

 
Platba probíhá jednorázově na celý školní rok (není-li uvedeno jinak). Termín úhrady 31. 10. 2019.

Nabídka kroužků 2021/2022 - ZDE

 

Podrobnější informace k jednotlivým kroužkům

Angličtina I a II - v naší škole mají žáci povinnou angličtinu od 3. ročníku, proto žákům 1. a 2. tříd nabízíme kroužek pod vedením našich učitelů, kteří mají bohaté zkušenosti nejen z běžné výuky ve škole, ale i z lektorské mimoškolní činnosti.
 
English Club - hravá angličtina pod vedením paní učitelky Šárky Karpíškové, která se velmi aktivně věnuje nejen lektorské činnosti, ale i přípravě budoucích učitelů angličtiny na Pedagogické fakultě v Plzni. O letošních letních prázdninách proběhl pod jejím vedením příměstský kemp pro naše žáky, který měl velmi kladný ohlas.
 
Výtvarná tvorba I a II - kroužek vedený paní Alicí Kopečkovou, výtvarnicí a učitelkou na ZUŠ Jagellonská.
 
Čtenářský klub - kroužek určený pro žáky 3. tříd, vedený třídními učitelkami těchto tříd. Probíhal již v minulém školním roce.
 
Pěvecký sbor - určený pro všechny děti, které rády zpívají. Vedoucí kroužku, paní Irena Výrutová, je učitelkou zpěvu na ZUŠ Chrást, členkou operního souboru DJKT a od loňského školního roku také učitelkou hudební výchovy na naší škole.
 
Sportovní hry I a II - s tímto kroužkem se vrací paní učitelka 1. stupně a aktivní sportovkyně Vanda Hrušová, která je momentálně na MD. 
 
 
Hrajeme si s roboty I a II - hrát si budeme s Edisony, Lego Boost a robotickou myší a budeme zkoušet jednoduché blokové programování.
 
Úvod do programování - dříve byl název kurzu Programování s robotem Karlem, díky početným zlepšením je nyní kurz opět poněkud dospělejší. V podstatě se jedná o pokračování kurzu robota Karla z minulého roku. Opět budeme každý týden řešit bludiště, bodovací soutěž bude opět mít hodnotné ceny. Nováčci jsou vítáni! (cena zůstává 1000,-).
 
Programming and Data Analytics - v tomto kurzu se nově budeme věnovat datové analýze a databázovému jazyku PostgreSQL, paralelně k tomu pak programování v Pythonu. Nováčci jsou vítáni i v tomto pokročilejším kurzu! (cena zůstává 1300,-).