nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Žákovský parlament

Schůzky žákovského parlamentu se konají nepravidelně v průběhu celého školního roku. 

Zástupci tříd:

2. A     Matěj Kabát

2. B     Barbora Hašková

3. A     Adéla Sterlyová

3. B     Emma Cibulková

4. tř.     Michal Jícha

5. A     Matyáš Král

5. B     Rozálie Kabátová

6. tř.     Vojtěch Brůj

7. tř.     Veronika Chocová - zapisovatelka

8. tř.     Alexandra Ochmírová - místopředseda

9. tř.     Tomáš Beran - předseda