Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Žákovský parlament

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 3. 10. 2022
 
Přítomni zástupci tříd: 2., 3., 4. A, B, 5., 6., 7A,B, 8.A,B, 9.
 
Program:
 Volby do žákovského parlamentu.
 Hodnocení akcí během září.
 Pokračování ve vydávání školního časoppisu.
 Úpravy ve škole a jejím okolí.
 Plán na bezbariérovost školy.
 Pokračování v revitalizaci školní zahrady.
 Plán akcí na říjen.
 
Předseda parlamentu: Michal Jícha – 9. ročník
 
Zástupci předsedy parlamentu: Adéla Tomášová, Soňa Pekárová - 8.B, Dominik Bouda – 8.A
 
V Chrástu dne 4. 10. 2022 
Tomáš Páník
ředitel školy