Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Výuka

Výuka na 1. stupni probíhá v prostorných učebnách. Výuka na 2. stupni je organizována v tématicky zařízených učebnách (Aj, F, Př, Z + Hv). V každé učebně je žákům k dispozici počítač, 8 učeben (4 učebny na 1. stupni, 4 učebny na 2. stupni) je vybaveno interaktivní tabulí. Výuka informatiky a výtvarné výchovy probíhá v nově zrekonstruovaných učebnách v podkroví školy. Anglický jazyk vyučujeme od 3. ročníku (3 hodiny týdně), žákům 1. a 2. ročníku je angličtina nabízena formou kroužku (1× týdně). Od 6. ročníku probíhá výuka angličtiny 4 hodiny týdně, od 7. ročníku se vyučuje druhý cizí jazyk (němčina – 2 hodiny týdně). Informatika je zařazena od 4. ročníku. Pro potřebu pracovních činností máme k dispozici školní dílnu a školní kuchyňku. V budově školy se nachází malá tělocvična, 2. stupeň využívá i velkou tělocvičnu, která je vzdálená asi 7 min chůze. Od roku 2012 je za budovou školy v prostoru školní zahrádky k dispozici pergola s venkovním dřevěným nábytkem. Od září 2016 je nově vybudován východ ze školy přímo do školní zahrádky.