nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Placení školní družiny

Od školního roku 2018/2019 činí poplatek za školní družinu 1600,- Kč za rok. Platba probíhá výhradně převodem celé částky na účet školy do 30. 9. 2018. Při zpoždění platby je žák ze školní družiny dočasně vyloučen až do uhrazení poplatku. Prosíme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 192000

 

Provoz školní družiny

Ve školním roce 2019/2020 jsou v provozu čtyři oddělení školní družiny.
První oddělení
 

Umístění:  1. B

Provoz: 6,00 - 7,25; 11,20 – 16,00

Vychovatelka: Bc. Michaela Zborníková, DiS.; ranní družina Vladimíra Kovaříková

 

Druhé oddělení

Umístění: 1. A

Provoz: 11,20 – 16,00

Vychovatelka: Vladimíra Kovaříková

 

Třetí oddělení

Umístění: 3. tř.

Provoz: 12,10 - 16,00

Vychovatelka: Zdeňka Čiperová

 

Čtvrté oddělení

Umístění: 4. B, 4. A

Provoz: 7,00 - 7,25; 12,10 - 14,00

Vychovatelka: Mgr. Tereza Bedrnová, Mgr. Lucie Kolářová, Dana Tejmlová; ranní družina Zdeňka Čiperová

 

V době od 12,45 do 14,00 není možno vyzvedávat děti ze školní družiny. Tento čas je vyhrazen pobytu venku.