nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Placení školní družiny

Od školního roku 2017/2018 činí poplatek za školní družinu 1400,- Kč za rok. Platba probíhá výhradně převodem celé částky na účet školy do 30. 9. 2017. Při zpoždění platby je žák ze školní družiny dočasně vyloučen až do uhrazení poplatku. Prosíme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 171800

 

Provoz školní družiny

Ve školním roce 2017/1018 jsou v provozu čtyři oddělení školní družiny.
První oddělení

Umístění:  1. tř. (1. patro)

Provoz: 11,30 – 16,00

Vychovatelka: Zdeňka Čiperová

Telefon: 721 622 018

 

Druhé oddělení

Umístění: 2. B (1. patro)

Provoz: 11,30 – 16,00

Vychovatelka: Mgr. Agnezka Przygodzka

 

Třetí oddělení

Umístění: 3. A (přízemí)

Provoz: 6,00 - 7,25 a 12,30 – 16,00

Vychovatelka: Michaela Zborníková

 

Čtvrté oddělení

Umístění: 2. A (1. patro)

Provoz: 7,00 - 7,25 a 12,30 – 14,00

Vychovatelka: Mgr.Tereza Bedrnová, Mgr. Lucie Kolářová, Mgr. Vanda Sovová

 

V době od 12,45 do 14,00 není možno vyzvedávat děti ze školní družiny. Tento čas je vyhrazen pobytu venku.