Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


PLACENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Poplatek za školní družinu činí 1600,- Kč za rok. Platba probíhá výhradně převodem celé částky na účet školy do 30. 9. 2022. Při zpoždění platby je žák ze školní družiny dočasně vyloučen až do uhrazení poplatku. Prosíme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 2223

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve školním roce 2022/2023 jsou v provozu čtyři oddělení školní družiny.
První oddělení

Umístění:  1. A

Provoz: 7,00 - 7,20; 11,20 – 16,00

Vychovatelka:  Zdeňka Čiperová

 

Druhé oddělení

Umístění: 2. A

Provoz: 11,20 – 16,00

Vychovatelka: Vladimíra Kovaříková

 

Třetí oddělení

Umístění: 4. B

Provoz: 6,00 - 7,25; 12,10 - 16,00

Vychovatelka: Dana Tejmlová

 

Čtvrté oddělení

Umístění: 5. tř.

Provoz: 12,10 - 15,00

Vychovatelka: Adéla Andrlíková

 

V době od 12,55 do 14,00 není možno vyzvedávat děti ze školní družiny. Tento čas je vyhrazen pobytu venku.