Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Kroužky

Kroužky na naší škole jsou placené a obvykle probíhají od října do května. Bližší informace získáte na sterlyova@zschrast.cz

Platba kroužků

Úhrada kroužků probíhá výhradně převodem na účet školy:

č. ú. 181 796 668/0300

Žádáme rodiče, aby uváděli správné variabilní symboly, které najdou v nabídce kroužků, a do zprávy pro příjemce psali jméno a příjmení dítěte a název kroužku. Děkujeme.

Termín úhrady na celý školní rok je 31. 10. 2023