Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Testování PISA 2015

19.03.2015 12:13

Naše škola byla zařazena mezi účastníky mezinárodního šetření PISA 2015. Testování žáků, kteří věkově spadají do vybrané skupiny, proběhne na naší škole ve čtvrtek 26. března 2015. Obsahem testování je zjišťování čtenářské gramotnosti, matematických a přírodovědných znalostí patnáctiletých žáků. Projekt bude realizován formou testů na počítači. Informace o projektu lze získat např. na webu www.csicr.cz nebo www.pisa.oecd.org .