Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018






Platba školní družiny na 2. pololetí

08.01.2016 15:48

Úhrada poplatku za družinu bude od 2. pololetí probíhat výhradně převodem na účet školy. Žádáme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce psali jméno a příjmení dítěte. Platby provádějte nejpozději do 26. 2. 2016. Děkujeme.

Netýká se rodičů, kteří uhradili celou částku 1000,- Kč na školní rok 2015/2016.

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 201515