Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Platba kroužků

03.09.2015 14:05

Protože se množí dotazy rodičů ohledně plateb kroužků, zde jsou potřebné informace:

 • platba v hotovosti - vybírá třídní učitel
 • platba převodem - č. ú. 181 796 668/0300; variabilní symbol dle přiloženého přehledu; do zprávy pro příjemce uvést jméno žáka; platit každý kroužek zvlášť (v případě florbalu, kdy dítě chodí několikrát, sečíst ceny u jednotlivých dní a poslat najednou, variabilní symbol je pro kroužek florbalu jeden).
 • termín platby - angličtina do 30.9. ostatní kroužky do 31.10.
Variabilní symboly:
 • angličtina 1 (1. A), v.s. 201501
 • angličtina 1 (1. B), v.s. 201502
 • angličtina 2 (2x týdně), v.s. 201503
 • angličtina 2 (1x týdně), v.s. 201504
 • dopravně-sportovní, v.s. 201505
 • dětský aerobic, v.s. 201506
 • taneční kroužek, v.s. 201507
 • beeball, v.s. 201508
 • šikulové, v.s. 201509
 • filmový klub, v.s. 201510
 • programování zábavně, v.s. 201511
 • florbal, v.s. 201512