Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Eurorebus - vynikající výsledek v celostátním kole!

12.06.2016 12:57

V pondělí 6. června se 3 žáci ze sedmé třídy (Tomáš Beran, Václav Jindřich Jonáš a Anna Sterlyová) zúčastnili v Praze celostátního finále soutěže Eurorebus 2016. Ve své kategorii obsadili úžasné 22. místo ze 60 zúčastněných základních škol a víceletých gymnázií. Mezi základními školami byli na 3. místě!!! Tomáš Beran v samostatné kategorii obsadil 48. místo. Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci ZŠ Chrást. Poděkování patří i paní učitelce Ireně Lorencové, která děti do Prahy doprovázela.