Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018
Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

Rozvrh distanční výuky

                              1. - 5. třída                                         

             

                            6. - 9. třída            

                                              

Plavecký výcvik 2. a 3. tř.
Ka

Kalendář akcí 

12. 4. Začátek rotační výuky na 1. st.

 

Jídelníček

objednávka stravy

           

školní fotografie

        

projekty

_________________________________________________

 
______________________________________
 
         
 
         
 
           
 

Provoz školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

v případě, že od 3. 5. dojde k uvolnění prezenční výuky i pro 2. stupeň naší školy, bude tato výuka probíhat rotačně podle následujícího harmonogramu a dle pravidel, která jsou zavedena pro 1. stupeň.

 • týden 3. - 7. 5. (sudý týden) - 6. a 7. ročník
 • týden 10. - 14. 5. (lichý týden) - 8. a 9. ročník
 • dále pravidelné střídání v sudých a lichých týdnech

provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
 
od pondělí 12. 4. 2021 začíná 1. etapa rozvolňování provozu ve školách a školských zařízeních. Týká se to 1. stupně ZŠ, kde bude výuka probíhat rotační formou. 
 
Plán rotační výuky od pondělí 12. 4. 2021:
 • týden 12. - 16. 4. (lichý týden) - 1. tř., 2. A, 2. B, 4. tř. (vstup do školy pro 1. a 2. tř. v 7,20; pro 4. tř. v 7,30)
 • týden 19. - 23. 4. (sudý týden) - 3. tř., 5. A, 5. B (vstup do školy pro 3. tř. v 7,20; pro 5. třídy v 7,30)
 • dále pravidelné střídání v lichých a sudých týdnech
Provoz školy bude probíhat v běžném režimu, tzn. - ranní družina od 6,00; obědy pouze pro žáky vzdělávající se ve škole; odpolední družina do 16,00 hod.
 
Stravování
 • žáci vzdělávající se ve škole mohou vyzvednout oběd pro sourozence na distanční výuce, ale jen v případě, že odcházejí ze školy domů nejpozději ve 14,00 hod. 
 • sourozenec si může oběd přihlásit prostřednictvím portálu www.strava.cz
 • v případě dotazů se obracejte na vedoucí školní jídelny paní Martinu Červenou na tel. číslech 377 845 434, 607 095 078 
Základní hygienická pravidla
 • po příchodu do školy si žáci ve třídě povinně umyjí a vydezinfikují ruce
 • žáci musí mít nos a ústa zakrytá chirurgickou rouškou nebo nano rouškou (podomácku šitá rouška není povolena)
 • všichni žáci dodržují základní hygienická pravidla
Testování
 1. Testování žáků bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek v kmenových třídách pod dohledem třídních učitelů.
 2. V prvním týdnu testování bude též umožněn vstup do školy případným zájemcům rodičů žáků 1. - 3. tříd z důvodu asistence při testování jejich dítěte (testování těchto žáků bude probíhat v tělocvičně školy).
 3. K testování budou použity antigenní testy SingClean - výtěr z přední části nosu (viz odkaz níže).
Podrobnější informace o testování žáků najdete na níže uvedených odkazech.
 
 
 

 

Pro předškoláky

Paní učitelka a pan ředitel se představují...

Pojďte si s námi hrát! Hravý web nejen pro předškoláky:)

Zápis do 1. ročníku - informace

Vážení rodiče, milí předškoláci. 

Vzhledem ke stávající epidemické situaci se ani letos neuskuteční zápis do 1. třídy prezenční formou, jak bylo původně plánováno na středu 7. 4. 2021. Níže najdete podrobné informace k organizaci zápisu.

1. Maximální kapacita budoucí 1. třídy - 28 žáků.
2. Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na stránkách školy (pod tímto textem).
3. Zákonní zástupci vyplní žádost o přijetí svého dítěte k základnímu vzdělávání.
4. V žádosti je důležité vyplnit email a telefonní číslo pro komunikaci se školou.
5. Zákonní zástupci uvažující o odkladu povinné školní docházky pro své dítě vyplní žádost o odklad, k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti příslušná doporučení, ředitel školy přeruší správní řízení o zápisu a stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Činnost školských poradenských zařízení není krizovými opatřeními přerušena.
6. Zákonní zástupci k žádosti přiloží prostou kopii rodného listu dítěte.
7. Všechny potřebné dokumenty je potřeba doručit od pondělí 1. 4. 2021 do pátku 16. 4. 2021 a to následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy - 9kfmkce
 • poštou na adresu: Základní škola Chrást, nám. Legií 26, 330 03 Chrást
 • vhozením do poštovní schránky vedle bočního vchodu do budovy školy

8. Po 16. dubnu bude zákonným zástupcům zasláno do emailu registrační číslo přidělené dítěti, pod kterým bude uvedeno v seznamu přijatých nebo nepřijatých žáků.
9. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zákonným zástupcům zasláno poštou, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy www.zschrast.cz a na úřední desce u bočního vchodu nejméně po dobu 15 dnů.  Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pátek 30. 4. 2021.
10.  Zákonní zástupci budou mít možnost si rozhodnutí o přijetí a odkladu vyzvednout v ředitelně školy.
11.  Všechny důležité informace budou zveřejněny na našem webu na hlavní stránce.

V červnu plánujeme schůzku s paní učitelkou 1. třídy Evou Maškovou. Termín a způsob, jakým bude schůzka probíhat, Vám upřesníme podle epidemické situace.

Vzhledem k mimořádným opatřením ohledně COVIDU-19 jsme pro předškoláky, kteří se nemohou účastnit zápisu ve škole, připravili překvapení v podobě zajímavých aktivit. Aktivity budou zveřejněny na našich webových stránkách. Zároveň budou mít děti možnost se na dálku seznámit s naší školou i s novou paní učitelkou. O těchto aktivitách Vás budeme též informovat.

Mgr. Tomáš Páník, ředitel školy

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku

Žádost o přijetí

 Žádost o odklad 

115 let - Pojďte s námi do přírody

Připravili jsme pro Vás jarní poznávací procházku. Budeme rádi, když se zúčastníte ve velkém počtu.


Kartičky a mapu si můžete vyzvednout v cukrárně v Chrástu (od 1. 3. 2021) nebo vytisknout kartu zde a mapu zde.

Start i cíl trasy je u ZŠ Chrást (nástěnka u autobusové zastávky). Všechna stanoviště máte v tabulce pojmenovaná a v mapě zakreslená. Zabloudit nemůžete.

Celá trasa je po zelené značce naučné stezky.

S sebou: tužku a vhodnou obuv -   podle počasí i do bláta :-)

Vyplněné karty můžete vhazovat do poštovní schránky, která je umístěna vlevo od bočního vchodu do školy.

Předávání drobných odměn za splněné úkoly proběhne na přelomu dubna a května. Přesný termín bude zveřejněn na stránkách školy a na školní nástěnce naproti škole.

S případnými dotazy se obracejte na: vojackovasucha@zschrast.cz

ZŠ Chrást 1906 - 2021

Naše škola tento rok oslaví již 115 let. Byť nám současná situace věci příliš neulehčuje, nenecháváme se odradit a plánujeme, jak toto krásné výročí řádně oslavit. V následujících měsících čekají nejen naše žáky, ale i veřejnost, doprovodné akce, při kterých se budeme s naší školou blíže seznamovat. Navíc si tak zkrátíme čekání  na vyvrcholení celých oslav, školní akademii, která by se měla uskutečnit v listopadu. Už nyní všichni netrpělivě vyhlížíme podzim a vymýšlíme pěvecká i taneční vystoupení, se kterými bychom se Vám mohli předvést. Doufáme, že si tento slavnostní rok užijete s námi a budeme se na Vás těšit při první možné příležitosti. 

Vysvědčení v 1. třídě

(NE)zapomenuté pomníky

Díky žákům 9. ročníku, kteří se připojili k výzvě (Ne)zapomenuté pomníky - stoletá paměť národa a země, se i chrástecký pomník padlým v 1. světové válce dostal na interaktivní mapu pomníků vystavěných na území České republiky.

 

Tříkrálová sbírka online

Zapojte se i vy do letošní Tříkrálové sbírky:)

Online můžete darovat zde.

                                              

Klidné vánoce a šťastný nový rok

 

Týden od 14. do 18. 12. 2020

V tomto týdnu se třídy 6. A, 6. B a 7. třída budou vzdělávat prezenčně a třídy 8. A a 8. B distančně.

Týden od 7. do 11. 12. 2020

V tomto týdnu se třídy 8. A a 8. B budou vzdělávat prezenčně - klasicky ve škole a třídy 6. A, 6. B a 7. tř. distančně - online z domova.

Výuka od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
Od pondělí 30. 11. 2020 se obnoví prezenční výuka pro žáky 3. – 9. ročníků.

Na 2. stupni bude probíhat výuka následovně: 

 • Žáci 9. ročníku se budou vzdělávat prezenčně každý týden,
 • u ostatních ročníků 2. stupně bude probíhat rotační prezenční výuka po týdnech,
 • od 30. 11. 2020 se začnou ve škole prezenčně vzdělávat žáci 6. – 7. ročníků a žáci 8. ročníků budou pokračovat z domova distančně.

Po nástupu do školy budou i nadále žáci povinni dodržovat základní hygienická pravidla a bude upraven provoz školy: 

 • Roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky ve třídách,
 • třídy se budou častěji větrat, doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy, 
 • hudební výchova na 1. i 2. st. bude probíhat bez zpěvu,
 • tělesná výchova je zakázána, ale bude nahrazena převážně pobytem venku.

Žádáme rodiče, aby děti měly vhodné oblečení a obuv do chladného počasí. V případě extrémně nepříznivého počasí bude výuka probíhat jinou formou v budově školy. 

 • Snahou školy je minimalizovat zdravotní rizika - vyučování bude probíhat v kmenových třídách (žáci se budou stěhovat co nejméně), oddělení školní družiny budou co nejvíce homogenní (tvořena žáky jedné třídy nebo ročníku), budou omezeny školní akce, kde dochází k setkávání žáků různých tříd a ročníků,
 • pro žáky 1. stupně bude před vyučováním otevřena školní budova v 7.20 hod.,
 • pro žáky 2. stupně bude před vyučováním otevřena školní budova v 7.30 hod.
Školní jídelna v běžném provozu, obědy budou žákům automaticky přihlášeny.

Další informace budou zákonným zástupcům rozesílány třídními učiteli e-mailem a průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Děkuji


Tomáš Páník, ředitel školy

Výuka v týdnu od 23. do 27. 11. 2020

 • 1. a 2. třída - prezenčně dle pravidel uvedených níže
 • 3. - 9. třída - nadále distančně dle nastavených pravidel
 

obnovení prezenční výuky v 1. a 2. třídách

Ve středu 18. listopadu 2020 bude obnovena prezenční výuka v 1. a 2. třídách 

 • v provozu bude ranní družina od 6.00 hod. -  žáci 1. třídy ve své třídě a žáci 2. třídy ve třídě 2. B
 • provoz odpolední družiny bude do 16.00 hod.
 • budou v provozu čtyři oddělení školní družiny - oddělení 1. třídy se rozdělí do dvou skupin
 • 1. skupina bude v 1. třídě, 2. skupina ve třídě 5. B a další dvě oddělení 2. A a 2. B budou ve svých třídách
 • žákům 1. třídy bude vstup do budovy školy umožněn již od 7.20 hod. a žákům 2. třídy od 7.30 hod.
 • žáci budou všichni ve svých třídách, nebudou se rozdělovat do skupin 
 • v provozu bude školní jídelna, v nabídce bude pouze jeden druh jídla
 • žáci 1. a 2. tříd mají automaticky přihlášen oběd a možnost odhlášení oběda lze přes portál strava.cz
 • roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky ve třídách
 • třídy se budou častěji větrat
 • není povolena hudební a tělesná výchova
 • doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
Mgr. Tomáš Páník, ředitel školy 

Uzavření školy

Vážení rodiče,
 
na základě usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 se omezuje s účinností od středy 14. 10. 2020 provoz školy.
 • škola bude po tuto dobu uzavřena pro všechny žáky 1. i 2. stupně
 • školní družina a školní jídelna nejsou po tuto dobu v provozu
 • výuka bude probíhat distančně prostřednictvím Google Učebny nebo e-mailem
Další informace budeme poskytovat e-mailem prostřednictvím třídních učitelů nebo je najdete na webových stránkách školy.
 
Tomáš Páník, ředitel školy

 

Střídavá výuka na 2. stupni

Vážení rodiče,
 
z důvodu vyhlášených opatření MZ a MŠMT bude výuka na 2. stupni v příštích 2 dnech probíhat následovně:
 
12. - 13. 10. 2020:
 • ve škole (prezenčně) - 8. A, 8. B, 9. tř
 • z domova (distančně) - 6. A, 6. B, 7. tř.
 
Ministr školství dále vyhlásil "covidové prázdniny" na pondělí a úterý 26. a 27. 10. 2020, které předchází státnímu svátku a podzimním prázdninám. 
 
Tomáš Páník, ředitel školy

 

Změny v provozu školy

Vážení rodiče,
 
od 5. 10. 2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dochází k některým změnám v provozu školy (zatím na 14 dní):
 • hudební výchova - výuka bude probíhat bez zpěvu (1. i 2. st.)
 • tělesná výchova 1. st. - bez omezení
 • tělesná výchova 2. st. - běžná výuka tělesné výchovy bude probíhat jen venku. Žádáme rodiče, aby děti měly vhodné oblečení a obuv do chladného počasí. V případě extrémně nepříznivého počasí bude výuka zrušena. Žáci na tuto skutečnost budou včas upozorněni.
Děkuji.
Tomáš Páník, ředitel školy

 

Kroužky pořádané školou 2020/2021

 Finální podoba - aktualizováno 6. 10. 2020

Nabídka kroužků ZŠ Chrást - 1. pololetí 2020/2021

Název kroužku

Třída

Vedoucí

Den

Hodina (od-do)

Cena/pol.

variabilní s.

Čtenářský kroužek

2. B, A

Davidová

Kolářová

středa

13:00 - 14:00

600,- Kč

202102

Angličtina 1/skupina A

1.A

Přindová

úterý

11:20 - 11:45

800,- Kč

202103

Angličtina 1/ skupina B

1.A

Přindová

úterý

11:45 - 12:10

800,- Kč

202104

Angličtina 2

2. A, B

Přindová

pondělí

11:25 - 12:10

1000,- Kč

202106

Vzhledem k momentální situaci jsme se rozhodli omezit činnost kroužků pořádaných školou na období 1. pololetí školního roku 2020/2021. Proto v tomto období nebudou probíhat např. oblíbené kroužky výtvarné tvorby, které navštěvovaly děti napříč ročníky.

Kroužky budou organizovány tak, aby je navštěvovali žáci ze stejné třídy, případně ročníku. Minimální počet žáků, který je potřebný pro otevření kroužku, je 8. Činnost kroužků začne v týdnu od 5. 10. 2020.

Kroužky se hradí převodem na účet školy 181 796 668/0300, pod správným variabilním symbolem a do zprávy pro příjemce se uvádí jméno a příjmení žáka. Platby provádějte až po zahájení činnosti kroužků (5. 10. 2020), splatnost je k 31. 10. 2020.

Děkujeme.

Platba za školní družinu 2020/2021

Poplatek za školní družinu činí 1600,- Kč za rok. Platba probíhá výhradně převodem celé částky na účet školy do 30. 9. 2020. Při zpoždění platby je žák ze školní družiny dočasně vyloučen až do uhrazení poplatku. Prosíme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 2021

Rozvrh hodin 2020/2021

Rozvrh_hodin_20_21.pdf (113,7 kB)

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Dopravní situace v okolí školy

 • Vzhledem k probíhající výstavbě kruhového objezdu před budovou školy je pohyb kolem školy a přecházení hlavní silnice velmi nebezpečné a vyžaduje vysokou míru opatrnosti. Prosíme vás, abyste na tuto skutečnost upozornili vaše děti. Děkujeme.
 • Stávající situace také velmi komplikuje parkování v blízkosti školy. Prosíme, abyste v případě, že přivážíte své dítě do školy autem, s touto situací počítali. Děkujeme.

Preventivní opatření z důvodu ohrožení nemocí covid 19

 • Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020 v 7,40 hod. - roušky ani prohlášení o bezinfekčnosti nejsou potřeba.
 • Zvýšené hygienické zabezpečení - desinfekce + papírové utěrky ve třídách, na toaletách a ve školní jídelně, třídy budou častěji větrány a průběžně uklízeny. Žáci budou o provozu dostatečně informováni třídními učiteli.
 • V případě zdravotních obtíží v průběhu vyučování bude žák umístěn na izolaci, škola bude kontaktovat zákonné zástupce, kteří pak postupují v součinnosti s praktickým lékařem svého dítěte.
 • Snahou školy je minimalizovat zdravotní rizika - vyučování bude probíhat v kmenových třídách (žáci se budou stěhovat co nejméně), oddělení školní družiny budou co nejvíce homogenní (tvořena žáky jedné třídy nebo ročníku), budou omezeny školní akce, kde dochází k setkávání žáků různých tříd a ročníků.

Další informace budou zákonným zástupcům rozesílány třídními učiteli e-mailem a průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

 

2019/2020

Únor 2020

Hojsova Stráž - Brčálník - lyže 5. A a 5. B

Leden 2020

Pancíř 7. tř.

Volné bruslení Třemošná

Prosinec 2019

Měsíc prosinec byl na naší škole ve znamení adventu. 5. prosince jsme tradičně oslavili sv. Mikuláše. Žáci 9. třídy tak měli možnost odměnit hodné a „vyplatit“ zlobivé. Radost i pláč rozdávali i ve zdejší MŠ. O den později žáci 2. stupně navštívili vánoční Norimberk. Z města si odnesli kromě požitkářských zážitků z vánočních trhů i zážitek kulturní, součástí byla totiž i exkurze na nedalekou pevnost. Ve čtvrtek 12. prosince v Lidovém domě proběhla společná akce chrásteckých škol „Vánoční zpívání na jarmarku“. Prodávaly se výrobky našich žáků, k poslechu hráli žáci ZUŠ a akce byla obohacena výstavou prací dětí z MŠ. V závěru měsíce 8. a 9. třída zhlédla v Divadle J. K. Tyla v Plzni představení „Modrovous“. Výběr žáků 2. stupně se zúčastnil vánoční soutěže o nejlepší přání vyhlášené FC Viktorií Plzeň. Vánoční čas si žáci užívali nejen v rámci třídních besídek, ale i na adventních trzích v Plzni, které navštívili v pátek před poslední adventní nedělí.

Mikuláš                                                        Vánoční jarmark

Práce žáků v projektu "Viktorka do škol"

Práce žáků kroužku výtvarné tvorby

Přihlašování a odhlašování stravy přes internet

Výsledky voleb do školské rady - zákonní zástupci

1.  Křenová Jitka - 41 hlasů

2.  Malá Lenka - 32 hlasů 

 

3.  Fišer Martin - 31 hlasů 

4.  Bóriková Alice - 30 hlasů 

5.  Jíchová Petra - 13 hlasů

 

Akátovka 2019

Pohár po roce opět v Chrástu! Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci školy.

 

____________________________________________________________________

Přespolní běh Plzeň

Ve středu 2. 10. se naše škola zúčastnila tradičního závodu v přespolním běhu v Plzni. Žáci dosáhli vynikajících výsledků a dívky ze 6. a 7. třídy dokonce vybojovaly i stupně vítězů - umístily se na úžasném 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Takhle vznikala 1. A

                           Před                                                                Po

Kroužky a další zájmová činnost 2019/2020

Nabídka kroužků a další zájmové činnosti ZDE.

V letošním školním roce jsou kroužky florbalu a programování organizovány přímo vedoucími těchto kroužků. Platbu proto prosím neprovádějte na účet školy, ale řiďte se informacemi od pana Zbyška Hodaně a pana Petra Lukáše (kontakty jsou uvedeny v nabídce zájmové činnosti, viz odkaz výše).

Školní družina

Poplatek za školní družinu činí 1600,- Kč za rok. Platba probíhá výhradně převodem celé částky na účet školy do 30. 9. Při zpoždění platby je žák ze školní družiny dočasně vyloučen až do uhrazení poplatku. Prosíme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 192000

 

2018/2019

Stalo se v červnu

Slavnostní vyřazení 9. třídy

Deváťáci na Berounce

Pasování prvňáčků na čtenáře

Přírodověda v 5. třídě

Úspěch 9. třídy!!!

Žákům 9. třídy se podařilo zvítězit v soutěži o nejlepší plakát ke 108. výročí FC Viktorie Plzeň. Odměnou za 1. místo je možnost zatrénovat si s  mužstvem Viktorky. Blahopřejeme!!!

Více na www.fcviktoria.cz/clanek.asp?id=13621

Stalo se v květnu

Pohár Rozhlasu

Týdenní pobyt v Nečtinách

Stalo se v dubnu

Černošín - zpracování odpadů v praxi

Stalo se v březnu

6. B lyžovala na Šumavě                             Učili jsme se s tablety z projektu Šablony II

 

Bovýsek nás učil zdravě jíst                         Utopili jsme zimu

 

 

Žákovský parlament

V pondělí 11. 3. 2019 se žákovský parlament sešel se starostou obce panem Ladislavem Bohuslavem. Hovořilo se o mnoha tématech nejen ze života školy, ale i o dění v obci. Pan starosta seznámil žáky s plány obce, které se týkají vylepšení zázemí pro různé sportovní a odpočinkové aktivity dětí. Diskutovaným tématem byl i vandalismus, kterým byly v poslední době poznamenány některé části Chrástu. Setkání bylo oboustranně přínosné a určitě nebylo poslední.
 

Stalo se v únoru

Tělocvik na sněhu - 6. tř.

Rudolfinum 2. st.

Soutěž ve šplhu a skocích přes švihadlo

V úterý 5. 2. proběhla soutěž ve šplhu a skocích přes švihadlo mezi naší školou a ZŠ a MŠ Dýšina. V celkovém součtu bodů ze všech kategorií nás Dýšina o 1 bod porazila. Blahopřejeme a těšíme se na odvetu:)

Příměstský florbalový tábor o letních prázdninách

O letních prázdninách bude ve velké tělocvičně v Chrástu probíhat příměstský florbalový tábor pod vedením pana učitele Zbyška Hodaně. Více informací a přihlášky zde.

Stalo se v lednu

Aerobik                                                        Bruslení v Třemošné
Lyžařský kurz na Pancíři

Otevřený dopis škole a rodičům

Kroužky ve 2. pololetí

 • Děti, které navštěvují kroužky od září 2018, není třeba znovu přihlašovat. 
 • Děti, které chtějí začít navštěvovat některý z kroužků od února 2019, mohou rodiče přihlásit na e-mail sterlyova@zschrast.cz do čtvrtka 31. 1. 2019.
 • Děti, které chtějí ukončit navštěvování některého z kroužků od února 2019, mohou rodiče odhlásit na e-mailu sterlyova@zschrast.cz do 31. 1. 2019. 
 • Platby kroužků prosíme uhradit převodem na účet školy nejpozději do 28. 2. 2019. Prosíme o vyplnění správného variabilního symbolu a do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte (viz tabulka)
 • Rodiče, kteří potřebují doklad o zaplacení (např. pro zdravotní pojišťovnu) mohou platit v hotovosti v ředitelně školy. 
 

Změny v rozvrhu hodin 

Z důvodu změny v jízdních řádech došlo od 3. 1. 2019 k malým úpravám rozvrhu hodin:

1. hodina 7,40 - 8,25
2. hodina 8,35 - 9,20
3. hodina 9,40 - 10,25
4. hodina 10,35 - 11,20
5. hodina 11,25 - 12,10
6. hodina 12,20 - 13,05
7. hodina 13,10 - 13,55
8. hodina 14,00 - 14,45

________________________________________________________________________

 

PF 2019

Přejeme všem klidný a pohodový rok 2019.

______________________________________________________________________________

1. stupeň v Rudolfinu

Stalo se v říjnu

3. 10. Stopovačka 1. třídy s MŠ Chrást.

6. 10. Akátovka v Nové Huti - letos zůstal pohár v Dýšině:(

10. 10. Miniházená Ejpovice.

 

 

Stalo se v září

20. 9. Atletický čtyřboj Plzeň - naše děvčata obsadila vynikající 2. místo v konkurenci 11 převážně plzeňských škol.

26. 9. Branný den s Hurvínkem

Pozor od 1. 10. dochází k menším změnám v rozvrhu některých tříd

Z technických důvodů došlo ještě k mírným úpravám rozvrhu hodin některých tříd, které začnou platit od pondělí 1. 10. 2018. Nová verze hlavního rozvrhu hodin zde.

27. 9. 2018 ředitelské volno

Kroužky 2018/2019

Nabídka kroužků 2018/2019

Platbu je nutno provést do konce října převodem na účet školy.

Upozorňujeme rodiče, že tréninky karate a zumby nejsou organizovány školou. Pro bližší informace se rodiče musí obracet na trenéry.

Vítejte ve školním roce 2018/2019

Na závěr si dovolujeme upozornit rodiče, že od druhého školního
týdne při doprovázení dětí do školy a ze školy nebude rodičům umožněn vstup
do budovy školy z důvodu větší bezpečnosti žáků. Rodiče mohou čekat u
bočního vchodu. Děkujeme za pochopení. Přejeme
Dovolujeme si upozornit rodiče, že od druhého školního týdne při doprovázení dětí do školy a ze školy nebude rodičům umožněn vstup do budovy školy z důvodu větší bezpečnosti žáků. Rodiče mohou čekat u bočního vchodu. Děkujeme za pochopení. 
 
Upozorňujeme na změnu v platbě školní družiny. Více informací zde.
 
 
 

cvičení s hankou hrochovou       

Cvičení s Hankou probíhá i ve školním roce 2018/2019 - 1. hodina 11. 9. 2018

Úterý 14,15 - 15,00