nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Jídelníček

objednávka stravy

www.strava.cz

školní fotografie

www.skolachrast.rajce.net

školní videa

www.youtube.cz

Úřední hodiny o prázdninách

Pondělí 10,00 - 12,00

Červen obrazem

Den dětí 

Berounka 9. tř.

Hvězdárna Rokycany

Velhartice

Květen slovem

Měsíc květen jsme zahájili Štafetovým pohárem v Plzni, ve kterém si vybojovali žáci 1. stupně 8. místo. V rámci ukázkové hodiny „zumby“ se děvčata 1. i 2. stupně na vlastní kůži seznámila s tímto netradičním tancem. Žáci 2. stupně se zúčastnili Poháru rozhlasu. 1. třída si zpříjemnila 2. pololetí týdnem v přírodě, který strávila v Hojsově Stráži. 5. A podnikla cyklovýlet po trase Chrást – Dolany – Chotíkov a zpět. 3. A připravila besídku k Svátku matek a v rámci školního výletu navštívila Ostrou nad Labem a zámek Brandýs nad Labem. Koncem měsíce 1. a 2. třída zhlédla v místním lidovém domě muzikál ZUŠ Chrást s názvem „Zlatovláska“ . Žáci 1. stupně reprezentovali naši školu v miniházené. 7. – 9. třída zhlédla představení o Voskovci a Werichovi, které přijeli do naší školy odehrát herci ze společnosti „Divadélko pro školy“. V závěru měsíce se konalo okresní kolo Pythagoriády. Nedílnou součástí tohoto měsíce bylo i tradiční focení tříd.

L. Rulfová (ZŠ Chrást)

GDPR

Více informací o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ZDE

Květen obrazem

Hojsova Stráž 1. třída

Miniházená Chrást

Cyklovýlet 5. A

Štafetový pohár 1. st.

Pohár rozhlasu 8. a 9. tř.

 

Duben

Zápis do 1. třídy

Vybíjená hoši

Vlastivědný výlet 4. třída

Den Země

 

Březen obrazem

Srdíčkové dny, Vítání jara, vybíjená, Velikonoce, pozvání předškoláků k zápisu, florbalový turnaj mladší žáci, lidské tělo v 5. B.

Letní florbalový tábor

Srdíčkové dny 19. - 21. 3. 2018

zd-banner640x18-obecny

Únor obrazem

Návštěva u tučňáků

Jak se točí peníze - DEPO 2015

Bublinková show ve školní družině

 

Upozornění PMDP

Žákyně ZŠ Chrást na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže

Karolína Nyklesová (8. tř.) a Martina Řáhová (5. A) reprezentovaly Plzeňský kraj v biatlonu na zimní olympiádě dětí a mládeže v Pardubickém kraji. Obě děvčata trénují v biatlonovém klubu BK Elán Zruč.

Karča - rychlostní závod 4 km volně - 10. místo; závod s hromadným startem 5 km klasicky - 7. místo

Martina - rychlostní závod 3 km volně - 24. místo; závod s hromadným startem 4 km klasicky - 24. místo

Obě děvčata - štafetový závod 3 x 3 km volně - 11. místo

Gratulujeme ke skvělým výsledkům!!!

Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže

Kroužky ve 2. pololetí 2017/2018

Děti, které navštěvovaly kroužky v prvním pololetí a budou pokračovat i ve druhém pololetí, není třeba znovu přihlašovat. Stačí do konce února 2018 zaslat příslušnou částku pod správným variabilním symbolem na účet školy. Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno dítěte. Přehled kroužků s variabilními symboly a číslem účtu zde a zde.

Z důvodu pracovních povinností pana Petra Lukáše není ve 2. pololetí otevřen kroužek programování.

Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě do kroužku od 2. pololetí nebo naopak odhlásit žáka z příslušného kroužku, stačí zaslat e-mail  na adresu zschrast.krouzky@seznam.cz

 

Prosinec slovem

Měsíc prosinec jsme zahájili účastí na adventním zpívání, které se konalo při slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Děvčata z druhého stupně za doprovodu akordeonu zazpívala tři vánoční koledy. Jako každoročně se nejstarší žáci chopili 5.12. příležitosti „mikulášského nadělování“ a obdarovali tak nejen děti v MŠ, ale i své mladší spolužáky. Děti z 4.A, 5.A i 5.B pekly a zdobily perníčky. 8. třída podnikla dějepisný výlet do Prahy. I v tomto školním roce navštívila školní družina vánoční Karlštejn. S nevšedními hudebními nástroji se žáci 1. i 2. stupně seznámili v rámci hudebního pořadu, který se konal ve školní tělocvičně pod vedením p. Hraběte. V projektu „Viktorka do škol“ získala 5.A za svou báseň druhé místo. Děti se tak mohou těšit z podepsaného kalendáře fotbalistů Viktorky. V závěru měsíce si žáci 1. i 2. stupně zasportovali v rámci akcí „Vánoční aerobik“ a „Vánoční florbal“. Některé třídy 1. stupně si vyzkoušely spaní ve škole s vánoční atmosférou. S kalendářním rokem 2017 jsme se rozloučili třídními besídkami. 

L. Rulfová (ZŠ Chrást)

prosinec obrazem

Více na "rajčeti":)

Mikuláš

Listopad 2017

Měsíc listopad byl na naší škole zahájen akcí „Animánie“. Žáci 3. ročníku si pod vedením zkušených lektorů na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se tvoří pohádka. Někteří žáci si ještě počátkem listopadu prostřednictvím strašidelného filmového klubu připomněli Halloween. Ve škole pro ně byla připravena projekce strašidelného filmu a po té následovala stezka odvahy. Během listopadu k nám zavítali i herci ze společnosti „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Děti prvního stupně zhlédly pohádku „Písnička pro draka“ a žáci druhého stupně se seznámili s divadelními formami v rámci představení „Divadlo nekouše!“. Jako každým rokem jsme se aktivně podíleli na sběru papíru. Výběr žáků 8. a 9. třídy se utkal v turnaji v piškvorkách, který se konal v Plzni. Mladší žáci si zasoutěžili ve florbalu v Plzni. Naši žáci se také zapojili do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje FC Viktoria Plzeň. Žáci 1. stupně vymýšleli básničku s viktoriánskou tematikou a žáci 2. stupně si zkusili napsat reportáž. V závěru měsíce proběhlo školní kolo recitační soutěže. 

L. Rulfová 

Animánie - 3. B, 4. třída

Výsledné ukázky tvorby našich žáků naleznete zde a zde.

Ten umí to a ten zas tohle

Děkujeme všem účinkujícím za skvělé výkony a pokud jste neměli příležitost navštívit výstavu prací našich žáků osobně, zde naleznete několik fotografií - foto

Akátovka - pohár těsně opět v Chrástu

V sobotu 7.10.2017 se uskutečnil další ročník Akátovky - soutěže v přespolním běhu o putovní pohár mezi ZŠ Dýšina a ZŠ Chrást. Našim žákům se i letos povedlo vybojovat vítězství. Děkujeme všem za reprezentaci naší školy a pořadatelům za trpělivost a nadšení při organizaci závodu.

Branný den a Chrástecké bludiště

V pátek 6.10.2017 proběhl branný den spojený se závodem v běhu - Chrásteckým bludištěm. Vzhledem k nepříznivému počasí byla pro žáky připravena stanoviště v budově školy. O tématickou náplň jednotlivých stanovišť se postarali žáci 9. třídy. Trasa "Bludiště" vedla jako již tradičně lesem u vily Anny. I přes déšť a chladno zvládli všichni trasu výborně.

Přespolní běh Plzeň

V úterý 3.10.2017 se naše škola zúčastnila přespolního běhu v Plzni v kategoriích starší žáci a starší žákyně. Jedná se o tradiční závod družstev. V kategorii dívek obsadila naše děvčata neuvěřitelné 2. místo z 12 škol a hoši 9. místo z 10 škol. Naše žákyně Karolína Nyklesová dokonce doběhla ve své kategorii mezi jednotlivci jako první. Všem děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.

 

Září 2017

Prázdniny utekly jako voda a 4. září jsme se všichni opět sešli, abychom zahájili nový školní rok 2017/2018. V letošním roce jsme přivítali celkem 25 prvňáčků. Začátkem září navštívila 5. - 9. třída Dny vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni. Jednotlivé expozice byly rozmístěny na náměstí Republiky a před Západočeským muzeem, žáci si tak měli možnost vyzkoušet nejrůznější experimenty z oboru chemie, fyziky, astronomie i kybernetiky. První třída ve spolupráci s mateřskou školou podnikla stopovačku po okolí Chrástu. Soutěže v miniházené, kterou pořádala Základní škola Radnice, se zúčastnil výběr žáků ze 4. - 5. třídy. Dívky se umístily na 1. místě, hoši ze 4. a 5. A na děleném 2. místě a chlapci z 5. B obsadili 3. - 5. místo. V rámci výuky si žáci 1. i 2. stupně vyslechli zajímavou přednášku „Nebezpečí internetu“. Přednáška byla prokládána i zajímavými krátkými filmy, které se snažily děti upozornit na nebezpečí a nástrahy sociálních sítí.

Zrušení kroužku florbalu kategorie starší žáci a filmového klubu

Z důvodu malého počtu přihlášených zájemců se ruší kroužek florbalu pro starší žáky. Pondělí 14,30 - 15,30 a pátek 14,00 - 15,00. Ze stejného důvodu nebude otevřen Filmový klub. Zbyšek Hodaň - vedoucí kroužku

V případě, že jste již provedli platbu, bude Vám příslušná částka vrácena v nejbližší době na Váš účet. Děkujeme za pochopení.

Zahájení činnosti kroužků

Od pondělí 25. 9. 2017 zahajují tyto kroužky: Výtvarná tvorba, beeball.

Ostatní kroužky začínají od měsíce října.