nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Plavecký výcvik 2. a 3. tř.
Ka

Kalendář akcí říjen

1.10. ZOO Plzeň - družina.
6.10. Plavání 2. a 3. tř.
8.10. Fotografování 1. tř.
26. a 27.10. "Covidové prázdniny".
28.10. Státní svátek.
29. a 30.10. Podzimní prázdniny.

 

Jídelníček

Tato fotogalerie je prázdná.

objednávka stravy

           

školní fotografie

        

projekty

Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/ 

_________________________________________________

 
______________________________________
 
         
 
         
 
           
 

Uzavření školy

Vážení rodiče,
 
na základě usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 se omezuje s účinností od středy 14. 10. 2020 do neděle 1. 11. 2020 provoz školy.
 • škola bude po tuto dobu uzavřena pro všechny žáky 1. i 2. stupně
 • školní družina a školní jídelna nejsou po tuto dobu v provozu
 • výuka bude probíhat distančně prostřednictvím Google Učebny nebo e-mailem
Další informace budeme poskytovat e-mailem prostřednictvím třídních učitelů nebo je najdete na webových stránkách školy.
 
Tomáš Páník, ředitel školy

 

Střídavá výuka na 2. stupni

Vážení rodiče,
 
z důvodu vyhlášených opatření MZ a MŠMT bude výuka na 2. stupni v příštích 2 dnech probíhat následovně:
 
12. - 13. 10. 2020:
 • ve škole (prezenčně) - 8. A, 8. B, 9. tř
 • z domova (distančně) - 6. A, 6. B, 7. tř.
 
Ministr školství dále vyhlásil "covidové prázdniny" na pondělí a úterý 26. a 27. 10. 2020, které předchází státnímu svátku a podzimním prázdninám. 
 
Tomáš Páník, ředitel školy

 

Změny v provozu školy

Vážení rodiče,
 
od 5. 10. 2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dochází k některým změnám v provozu školy (zatím na 14 dní):
 • hudební výchova - výuka bude probíhat bez zpěvu (1. i 2. st.)
 • tělesná výchova 1. st. - bez omezení
 • tělesná výchova 2. st. - běžná výuka tělesné výchovy bude probíhat jen venku. Žádáme rodiče, aby děti měly vhodné oblečení a obuv do chladného počasí. V případě extrémně nepříznivého počasí bude výuka zrušena. Žáci na tuto skutečnost budou včas upozorněni.
Děkuji.
Tomáš Páník, ředitel školy

 

Kroužky pořádané školou 2020/2021

 Finální podoba - aktualizováno 6. 10. 2020

Nabídka kroužků ZŠ Chrást - 1. pololetí 2020/2021

Název kroužku

Třída

Vedoucí

Den

Hodina (od-do)

Cena/pol.

variabilní s.

Čtenářský kroužek

2. B, A

Davidová

Kolářová

středa

13:00 - 14:00

600,- Kč

202102

Angličtina 1/skupina A

1.A

Přindová

úterý

11:20 - 11:45

800,- Kč

202103

Angličtina 1/ skupina B

1.A

Přindová

úterý

11:45 - 12:10

800,- Kč

202104

Angličtina 2

2. A, B

Přindová

pondělí

11:25 - 12:10

1000,- Kč

202106

Vzhledem k momentální situaci jsme se rozhodli omezit činnost kroužků pořádaných školou na období 1. pololetí školního roku 2020/2021. Proto v tomto období nebudou probíhat např. oblíbené kroužky výtvarné tvorby, které navštěvovaly děti napříč ročníky.

Kroužky budou organizovány tak, aby je navštěvovali žáci ze stejné třídy, případně ročníku. Minimální počet žáků, který je potřebný pro otevření kroužku, je 8. Činnost kroužků začne v týdnu od 5. 10. 2020.

Kroužky se hradí převodem na účet školy 181 796 668/0300, pod správným variabilním symbolem a do zprávy pro příjemce se uvádí jméno a příjmení žáka. Platby provádějte až po zahájení činnosti kroužků (5. 10. 2020), splatnost je k 31. 10. 2020.

Děkujeme.

Platba za školní družinu 2020/2021

Poplatek za školní družinu činí 1600,- Kč za rok. Platba probíhá výhradně převodem celé částky na účet školy do 30. 9. 2020. Při zpoždění platby je žák ze školní družiny dočasně vyloučen až do uhrazení poplatku. Prosíme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 2021

Rozvrh hodin 2020/2021

Rozvrh_hodin_20_21.pdf (113,7 kB)

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Dopravní situace v okolí školy

 • Vzhledem k probíhající výstavbě kruhového objezdu před budovou školy je pohyb kolem školy a přecházení hlavní silnice velmi nebezpečné a vyžaduje vysokou míru opatrnosti. Prosíme vás, abyste na tuto skutečnost upozornili vaše děti. Děkujeme.
 • Stávající situace také velmi komplikuje parkování v blízkosti školy. Prosíme, abyste v případě, že přivážíte své dítě do školy autem, s touto situací počítali. Děkujeme.

Preventivní opatření z důvodu ohrožení nemocí covid 19

 • Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020 v 7,40 hod. - roušky ani prohlášení o bezinfekčnosti nejsou potřeba.
 • Zvýšené hygienické zabezpečení - desinfekce + papírové utěrky ve třídách, na toaletách a ve školní jídelně, třídy budou častěji větrány a průběžně uklízeny. Žáci budou o provozu dostatečně informováni třídními učiteli.
 • V případě zdravotních obtíží v průběhu vyučování bude žák umístěn na izolaci, škola bude kontaktovat zákonné zástupce, kteří pak postupují v součinnosti s praktickým lékařem svého dítěte.
 • Snahou školy je minimalizovat zdravotní rizika - vyučování bude probíhat v kmenových třídách (žáci se budou stěhovat co nejméně), oddělení školní družiny budou co nejvíce homogenní (tvořena žáky jedné třídy nebo ročníku), budou omezeny školní akce, kde dochází k setkávání žáků různých tříd a ročníků.

Další informace budou zákonným zástupcům rozesílány třídními učiteli e-mailem a průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

 

2019/2020

Únor 2020

Hojsova Stráž - Brčálník - lyže 5. A a 5. B

Leden 2020

Pancíř 7. tř.

Volné bruslení Třemošná

Prosinec 2019

Měsíc prosinec byl na naší škole ve znamení adventu. 5. prosince jsme tradičně oslavili sv. Mikuláše. Žáci 9. třídy tak měli možnost odměnit hodné a „vyplatit“ zlobivé. Radost i pláč rozdávali i ve zdejší MŠ. O den později žáci 2. stupně navštívili vánoční Norimberk. Z města si odnesli kromě požitkářských zážitků z vánočních trhů i zážitek kulturní, součástí byla totiž i exkurze na nedalekou pevnost. Ve čtvrtek 12. prosince v Lidovém domě proběhla společná akce chrásteckých škol „Vánoční zpívání na jarmarku“. Prodávaly se výrobky našich žáků, k poslechu hráli žáci ZUŠ a akce byla obohacena výstavou prací dětí z MŠ. V závěru měsíce 8. a 9. třída zhlédla v Divadle J. K. Tyla v Plzni představení „Modrovous“. Výběr žáků 2. stupně se zúčastnil vánoční soutěže o nejlepší přání vyhlášené FC Viktorií Plzeň. Vánoční čas si žáci užívali nejen v rámci třídních besídek, ale i na adventních trzích v Plzni, které navštívili v pátek před poslední adventní nedělí.

Mikuláš                                                        Vánoční jarmark

Práce žáků v projektu "Viktorka do škol"

Práce žáků kroužku výtvarné tvorby

Přihlašování a odhlašování stravy přes internet

Výsledky voleb do školské rady - zákonní zástupci

1.  Křenová Jitka - 41 hlasů

2.  Malá Lenka - 32 hlasů 

 

3.  Fišer Martin - 31 hlasů 

4.  Bóriková Alice - 30 hlasů 

5.  Jíchová Petra - 13 hlasů

 

Akátovka 2019

Pohár po roce opět v Chrástu! Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci školy.

 

____________________________________________________________________

Přespolní běh Plzeň

Ve středu 2. 10. se naše škola zúčastnila tradičního závodu v přespolním běhu v Plzni. Žáci dosáhli vynikajících výsledků a dívky ze 6. a 7. třídy dokonce vybojovaly i stupně vítězů - umístily se na úžasném 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Takhle vznikala 1. A

                           Před                                                                Po

Kroužky a další zájmová činnost 2019/2020

Nabídka kroužků a další zájmové činnosti ZDE.

V letošním školním roce jsou kroužky florbalu a programování organizovány přímo vedoucími těchto kroužků. Platbu proto prosím neprovádějte na účet školy, ale řiďte se informacemi od pana Zbyška Hodaně a pana Petra Lukáše (kontakty jsou uvedeny v nabídce zájmové činnosti, viz odkaz výše).

Školní družina

Poplatek za školní družinu činí 1600,- Kč za rok. Platba probíhá výhradně převodem celé částky na účet školy do 30. 9. Při zpoždění platby je žák ze školní družiny dočasně vyloučen až do uhrazení poplatku. Prosíme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 192000

 

2018/2019

Stalo se v červnu

Slavnostní vyřazení 9. třídy

Deváťáci na Berounce

Pasování prvňáčků na čtenáře

Přírodověda v 5. třídě

Úspěch 9. třídy!!!

Žákům 9. třídy se podařilo zvítězit v soutěži o nejlepší plakát ke 108. výročí FC Viktorie Plzeň. Odměnou za 1. místo je možnost zatrénovat si s  mužstvem Viktorky. Blahopřejeme!!!

Více na www.fcviktoria.cz/clanek.asp?id=13621

Stalo se v květnu

Pohár Rozhlasu

Týdenní pobyt v Nečtinách

Stalo se v dubnu

Černošín - zpracování odpadů v praxi

Stalo se v březnu

6. B lyžovala na Šumavě                             Učili jsme se s tablety z projektu Šablony II

 

Bovýsek nás učil zdravě jíst                         Utopili jsme zimu

 

 

Žákovský parlament

V pondělí 11. 3. 2019 se žákovský parlament sešel se starostou obce panem Ladislavem Bohuslavem. Hovořilo se o mnoha tématech nejen ze života školy, ale i o dění v obci. Pan starosta seznámil žáky s plány obce, které se týkají vylepšení zázemí pro různé sportovní a odpočinkové aktivity dětí. Diskutovaným tématem byl i vandalismus, kterým byly v poslední době poznamenány některé části Chrástu. Setkání bylo oboustranně přínosné a určitě nebylo poslední.
 

Stalo se v únoru

Tělocvik na sněhu - 6. tř.

Rudolfinum 2. st.

Soutěž ve šplhu a skocích přes švihadlo

V úterý 5. 2. proběhla soutěž ve šplhu a skocích přes švihadlo mezi naší školou a ZŠ a MŠ Dýšina. V celkovém součtu bodů ze všech kategorií nás Dýšina o 1 bod porazila. Blahopřejeme a těšíme se na odvetu:)

Příměstský florbalový tábor o letních prázdninách

O letních prázdninách bude ve velké tělocvičně v Chrástu probíhat příměstský florbalový tábor pod vedením pana učitele Zbyška Hodaně. Více informací a přihlášky zde.

Stalo se v lednu

Aerobik                                                        Bruslení v Třemošné
Lyžařský kurz na Pancíři

Otevřený dopis škole a rodičům

Kroužky ve 2. pololetí

 • Děti, které navštěvují kroužky od září 2018, není třeba znovu přihlašovat. 
 • Děti, které chtějí začít navštěvovat některý z kroužků od února 2019, mohou rodiče přihlásit na e-mail sterlyova@zschrast.cz do čtvrtka 31. 1. 2019.
 • Děti, které chtějí ukončit navštěvování některého z kroužků od února 2019, mohou rodiče odhlásit na e-mailu sterlyova@zschrast.cz do 31. 1. 2019. 
 • Platby kroužků prosíme uhradit převodem na účet školy nejpozději do 28. 2. 2019. Prosíme o vyplnění správného variabilního symbolu a do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte (viz tabulka)
 • Rodiče, kteří potřebují doklad o zaplacení (např. pro zdravotní pojišťovnu) mohou platit v hotovosti v ředitelně školy. 
 

Změny v rozvrhu hodin 

Z důvodu změny v jízdních řádech došlo od 3. 1. 2019 k malým úpravám rozvrhu hodin:

1. hodina 7,40 - 8,25
2. hodina 8,35 - 9,20
3. hodina 9,40 - 10,25
4. hodina 10,35 - 11,20
5. hodina 11,25 - 12,10
6. hodina 12,20 - 13,05
7. hodina 13,10 - 13,55
8. hodina 14,00 - 14,45

________________________________________________________________________

 

PF 2019

Přejeme všem klidný a pohodový rok 2019.

______________________________________________________________________________

1. stupeň v Rudolfinu

Stalo se v říjnu

3. 10. Stopovačka 1. třídy s MŠ Chrást.

6. 10. Akátovka v Nové Huti - letos zůstal pohár v Dýšině:(

10. 10. Miniházená Ejpovice.

 

 

Stalo se v září

20. 9. Atletický čtyřboj Plzeň - naše děvčata obsadila vynikající 2. místo v konkurenci 11 převážně plzeňských škol.

26. 9. Branný den s Hurvínkem

Pozor od 1. 10. dochází k menším změnám v rozvrhu některých tříd

Z technických důvodů došlo ještě k mírným úpravám rozvrhu hodin některých tříd, které začnou platit od pondělí 1. 10. 2018. Nová verze hlavního rozvrhu hodin zde.

27. 9. 2018 ředitelské volno

Kroužky 2018/2019

Nabídka kroužků 2018/2019

Platbu je nutno provést do konce října převodem na účet školy.

Upozorňujeme rodiče, že tréninky karate a zumby nejsou organizovány školou. Pro bližší informace se rodiče musí obracet na trenéry.

Vítejte ve školním roce 2018/2019

Na závěr si dovolujeme upozornit rodiče, že od druhého školního
týdne při doprovázení dětí do školy a ze školy nebude rodičům umožněn vstup
do budovy školy z důvodu větší bezpečnosti žáků. Rodiče mohou čekat u
bočního vchodu. Děkujeme za pochopení. Přejeme
Dovolujeme si upozornit rodiče, že od druhého školního týdne při doprovázení dětí do školy a ze školy nebude rodičům umožněn vstup do budovy školy z důvodu větší bezpečnosti žáků. Rodiče mohou čekat u bočního vchodu. Děkujeme za pochopení. 
 
Upozorňujeme na změnu v platbě školní družiny. Více informací zde.
 
 
 

cvičení s hankou hrochovou       

Cvičení s Hankou probíhá i ve školním roce 2018/2019 - 1. hodina 11. 9. 2018

Úterý 14,15 - 15,00