nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Jídelníček

objednávka stravy

www.strava.cz

školní fotografie

www.skolachrast.rajce.net

školní videa

www.youtube.cz

Přejeme všem krásné prázdniny:)

Úřední hodiny o letních prázdninách

Každé pondělí 10,00 - 12,00

Červen v naší škole

Letošní červen byl u nás na škole ve znamení vody, slunce a výletování. V rámci dvoudenního vodáckého výletu si 9. třída užívala sjíždění Berounky. Také proběhlo hned několik cyklovýletů, kterých se zúčastnili žáci 3. třídy a žáci 4. A i 4. B. V rámci projektu „Viktorka do škol“ v letošním roce zvítězila ve fotografické soutěži 6. třída. Odměnou byla návštěva zákulisí fotbalového stadionu FC Viktoria Plzeň. 2. A si prohlédla Pivovarské muzeum v Plzni. Naše škola také spolupracovala na akci obecního úřadu „Vesnice roku“. Naši žáci nás reprezentovali i v miniházené ve Stupně a na florbalovém turnaji v Brně. Však stěžejní událostí tohoto měsíce byl poznávací zájezd do Velké Británie, kterého se zúčastnilo 22 žáků 2. stupně. Děti navštívily nejen historicky a turisticky významná místa jako Oxford, Salisbury, Windsor, Winchester, Stonehenge a Londýn, ale vyzkoušely si úroveň a fungování své angličtiny jak v hostitelských rodinách, tak i při nákupech. A blížíme se ke konci tohoto školního roku... V závěru měsíce žáci 6. - 8. ročníku zhlédli českou komedii „Špunti na vodě“ v Cinema city v Plzni. 29. června proběhlo na zdejším obecním úřadě slavnostní vyřazení 9. třídy. A s druhým pololetím školního roku 2016/2017 jsme se rozloučili 30.6. rozdáním vysvědčení.


 

květen v naší škole

Měsíc květen nám přinesl spoustu sportovních i kulturních zážitků. V rámci hodin tělesné výchovy 6. - 9. třída podnikla cyklovýlet do chrásteckého okolí. Okresního kola soutěže „Pohár rozhlasu“ se zúčastnila 6. a 7. třída. Děvčata i hoši se umístili na 6. místě. Pátá třída si užila slunečný týden na škole v přírodě v Hojsově Stráži. 11. 5. celý 2. stupeň podnikl školní výlet do Terezína a na horu Říp. Po náročném výstupu na horu Říp jsme se všichni odebrali do Malé pevnosti u Terezína, kde nás průvodce seznámil s prostředím i historií, která je úzce spjata s holokaustem. Z kulturních zážitků bychom neměli zapomenout na hru „Sen noci svatojánské“ od W. Shakespeara, kterou na Nové scéně J. K. Tyla zhlédla 9. třída. Představení od pražské Ypsilonky navštívila v plzeňském divadle Pluto skupina žáků 8. a 9. třídy. V závěru května měli žáci 1. i 2. stupně možnost obdivovat výkony některých svých spolužáků ve hře „Plzeňská strašidla“, která se konala v Lidovém domě v Chrástu. Pohádkové odpoledne zažila 3. třída, která pod vedením třídní učitelky secvičila pro rodiče pohádku. Nevšední zážitek jsme zažili i s cimbálovou muzikou, moravští muzikanti nám mimo jiné předvedli neobvyklou interpretaci písní kapely „Kabát“ a kultovní píseň od skupiny Beatles – Yesterday. Někteří žáci naši školu vzorně reprezentovali v soutěži „Mladý zahrádkář“ a v okresním kole soutěží „Mladý zdravotník“ a „Pythagoriáda“. Měsíc květen jsme završili fotografováním. V závěru bychom chtěli poděkovat všem, kteří se tento měsíc podíleli na sběru papíru. 

 

Duben v naší škole

Hlavní událostí měsíce dubna byl zápis do první třídy. Tomu předcházela návštěva předškoláků spojená s prohlídkou školy. Zápisu předcházel i „Den otevřených dveří“, v rámci kterého mohli návštěvníci obdivovat výkresy a výrobky našich dětí, příjemnou náladu dne podtrhly velikonoční dílny, kde si každý návštěvník mohl vyrobit svou originální velikonoční dekoraci ze dřeva, papíru, nebo plastu. Nenechali jsme se odradit aprílovým počasím a podnikli jsme hned několik sportovních akcí. Dívky z 3. – 5. ročníku si zasoutěžily ve vybíjené a žáci 2. – 5. třídy se zúčastnili štafetového závodu v Plzni. Někteří žáci 5. – 9. třídy navštívili v Praze výstavu „Body the Exhibition“, jednalo se o výstavu lidských těl, kde se žáci na vlastní oči seznámili se skutečnou stavbou lidského těla. Děti z 1. A i 1. B byly proškoleny zkušeným záchranářem v první pomoci. Koncem měsíce jsme zhlédli ukázku dravců, která proběhla na hřišti vedle tělocvičny. Závěrečnou akcí naší školy byla návštěva domu s pečovatelskou službou, kde naše děti potěšily zdejší obyvatele nejen svým zpěvem, ale i recitací.

Letní prázdniny ve znamení florbalu a programování

I letos mohou naši žáci využít nabídku florbalových týdnů o letních prázdninách. Nově pak i týden programování. Více informací zde.

březen v naší škole

Ještě koncem února se naši 2 žáci, E. Pilařová a I. Žilcov, úspěšně zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. V sobotu 11. 3. nás žáci F. Dubravay, V. Pelikán, E. Pilařová, A. Ochmírová a D. Ferková reprezentovali v okresním kole recitační soutěže. 13. 3. se 20 holčiček z 1. stupně zúčastnilo krajského kola soutěže pohybových skladeb, kde se naše cvičenky umístily na krásném 4. místě. O dva dny později pak se svými sestavami vystoupily na přehlídce ve Zruči. V úterý 21. 3., jako každý rok, vynesli žáci 1. stupně „Morenu“ ke Klabavě a přivítali jaro. Ve středu 23. 3. nám velkou radost udělal Lukáš Beran ze 6. tř., který se v krajském kole zeměpisné olympiády umístil na krásném 9. místě. Ten samý den se žáci 8. třídy vydali za kulturou do Plzně, kde na Nové scéně divadla J. K. Tyla zhlédli muzikál Bonnie & Clyde. Úterý 28. 3. na 1. stupni bylo ve znamení pěvecké soutěže. Děti si zasoutěžily ve 3 kategoriích a umístily se následovně. První kategorie: 1. M. Duchková, 2. A. Vrbová, 3. M. Kabát. Druhá kategorie: 1. A. Sterlyová, 2. E. Šmídlová, 3. A. Uherská. Třetí kategorie: 1. V. Nová, 2. K. Pučelíková, 3. M. Nyklesová. 29. 3. žáci 4. A a 4. B pozvali letošní předškoláčky k zápisu.
 

Mikuláš v ZŠ a v MŠ

Jako každý rok, tak i letos se devátá třída postarala o Mikuláše, čerty a anděly. V klidné atmosféře prošli deváťáci všechny třídy (několik výtečníků skončilo v pytli), zavítali do mateřské školy a nakonec potěšili i obyvatele Domu s pečovatelskou službou. 

DEPO 2015  

Ve čtvrtek 1. prosince se žáci 8. a 9. ročníku vydali do plzeňského DEPA na výstavu "Má plast", kde měli příležitost se seznámit s tím, co všechno lze vyrobit z plastu. Dále se zúčastnili workshopu středních škol Plzeňského kraje, kde zvláště žáci 9. tříd načerpali mnoho cenných informací, které se jim budou brzy hodit při rozhodování, kam dál po základní škole.

 

Florbal starší žákyně - okresní kolo

Ve středu 30. 11. proběhlo na 25. ZŠ v Plzni okresní kolo ve florbalu starších žákyň. Zúčastnilo se ho 5 družstev. Do krajského kola postupovaly pouze vítězky. Naše děvčata skončila po vyrovnaném boji na druhém místě. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k vynikajícímu výsledku.

Viktorka do škol

I v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu "Viktorka do škol". V rámci tohoto projektu děti obdržely propagační materiály hráčů FC Viktoria Plzeň, se kterými pak následně vytvořily skupinové fotografie.

Výlety školní družiny

V letošním školním roce se paní vychovatelky ze školní družiny rozhodly zpestřit dětem jejich pobyt ve školní družině a vymyslely pro ně páteční výlety po atraktivních místech. První výlet směřoval na Kokotské rybníky, při druhém děti vyrazily pěšky přes Zábělou na Chlum a vlakem zpět do Chrástu. V prosinci děti čeká výlet na Karlštejn.

Halloween

Ve středu 2. listopadu měli žáci z 1. stupně možnost zhlédnout tématický pořad u příležitosti Halloweenu a svátku zemřelých. V tělocvičně proběhl naučně zábavný pořad, ve kterém se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací a procvičily si svoji angličtinu.

V pátek 4. listopadu proběhlo již tradiční "Halloweenské spaní" ve škole. Program byl podobný jako v předešlých letech, jen bohatší o strašidelný noční pochod Chrástem. Vyděšeným spoluobčanům se tímto omlouváme:)

V letošním roce místo soutěže o nejstrašidelnější pokrm proběhla akce "Rozsviťte školu". Děti vyrobily a přinesly do školy lampičky, světýlka, blikátka a další nápadité výrobky, které po celý týden svítily na schodech u hlavního vchodu a vytvořily tak příjemnou podzimní atmosféru.

 

Florbalistky z 2. stupně postoupily do okresního kola

2. listopadu se naše starší žákyně zúčastnily obvodního kola florbalového turnaje. Podařilo se jim zvítězit a postoupit do okresního kola, které proběhne ve středu 30. 11. na 25. ZŠ v Plzni. Blahopřejeme a držíme palce do dalších bojů.

Výsledky voleb do školské rady

Za zřizovatele:

  • Ladislav Bohuslav
  • Lenka Boudová
Za pedagogické pracovníky:
 
  • Irena Lorencová
  • Zdeňka Čiperová
Za zákonné zástupce:
 
  • Petra Pučelíková
  • Zuzana Kubátová

akátovka 2016 - pohár opět v chrástu!!!

7. třída navštívila středověk

V úterý 20.9. jsme se vypravili do Západočeského muzea v Plzni. To jsme už v minulém roce navštívili, ale s expedicí Pravěk. Tentokrát jsme zavítali do středověku. Paní průvodkyně byla hodná i zlá. Hodná, protože byla prostě hodná a zlá, protože nám dávala těžké úkoly. Například sestavení událostí na číselné ose. Bylo to těžké. Potom jsme zhlédli krátký filmík se zajímavým výkladem;) a to se vyplatí. Po filmíku jsme se ještě mohli kouknou na ještě jeden filmík. Ten už byl bez výkladu. Nezapomněli jsme se kouknout ani na exponáty v muzeu. Nejvíc nás zaujalo tehdejší oblečení, do kterého jsme se mohli navléknout a vyfotit se. Zbylo nám hodně času a tak jsme na závěr šli do Centrumu. Výlet byl vydařený, až na to, že si nikdo neuměl koupit lístek do autobusu.

Ema Pilařová, Karolína Nyklesová (7. tř.)

Přivítali jsme školní rok s Hurvínkem

V sobotu 10. září jsme již počtvrté přivítali nový školní rok společně s postavičkami Spejbla a Hurvínka. Letos jsme ještě navíc oslavili Hurvínkovy 90. narozeniny. Naše pozvání opět přijala divadelní společnost Bouda, která sehrála loutkové představení "Kašpárek a Honza v zakletém hradu". Z reakcí dětí i dospělých bylo patrno, že představení se líbilo. Děti si pak mohly projít připravená stanoviště s úkoly, získat sladkou odměnu nebo si vyzkoušet vyrobit vlastní šperk či nazdobit perníček.

Placení školní družiny

Od školního roku 2016/2017 činí poplatek za školní družinu 1200,- Kč za rok. Platba probíhá výhradně převodem celé částky na účet školy do 30. 9. 2016 (v případě odhlášení žáka ze školní družiny během školního roku, bude rodičům vrácena částka za odhlášené měsíce, tj. 120,- Kč/měsíc). Prosíme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

Při zpoždění platby je žák ze školní družiny dočasně vyloučen až do uhrazení poplatku!

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 161700