nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Kalendář akcí květen 2017

Den Akce
3.5. Pohár rozhlasu - zástupci 6. a 7. tř.
4.5. Ukázková hodina zumby a aerobiku v tělocvičně školy 15,00.
5.5. Ředitelské volno.
9.5. Pohádkové odpoledne pro rodiče 3. tř. 15,30.
11.5. Výlet 2. st. - Říp, Terezín.
15.-19. Hojsova Stráž - 5. tř.
16.5. Cyklovýlet 6. tř.
18.5. Cyklovýlet 8. tř.
22.5. Cimbálová muzika.
23.5. DJKT 9. tř.
23.5. Návštěva předškoláků v 1. třídách.
23.5. Mladý zahrádkář.
24.5. Konzultační den.
25.5. Cyklovýlet 9. tř.
26.5. Miniházená Ejpovice.
29.5. Muzikál "Plzeňská strašidla" v LD.
30.5. Cyklovýlet 7. tř.
1.6. Letní olympiáda.

 

Jídelníček

objednávka stravy

www.strava.cz

školní fotografie

www.skolachrast.rajce.net

školní videa

www.youtube.cz

Letní prázdniny ve znamení florbalu a programování

I letos mohou naši žáci využít nabídku florbalových týdnů o letních prázdninách. Nově pak i týden programování. Více informací zde.

březen v naší škole

Ještě koncem února se naši 2 žáci, E. Pilařová a I. Žilcov, úspěšně zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. V sobotu 11. 3. nás žáci F. Dubravay, V. Pelikán, E. Pilařová, A. Ochmírová a D. Ferková reprezentovali v okresním kole recitační soutěže. 13. 3. se 20 holčiček z 1. stupně zúčastnilo krajského kola soutěže pohybových skladeb, kde se naše cvičenky umístily na krásném 4. místě. O dva dny později pak se svými sestavami vystoupily na přehlídce ve Zruči. V úterý 21. 3., jako každý rok, vynesli žáci 1. stupně „Morenu“ ke Klabavě a přivítali jaro. Ve středu 23. 3. nám velkou radost udělal Lukáš Beran ze 6. tř., který se v krajském kole zeměpisné olympiády umístil na krásném 9. místě. Ten samý den se žáci 8. třídy vydali za kulturou do Plzně, kde na Nové scéně divadla J. K. Tyla zhlédli muzikál Bonnie & Clyde. Úterý 28. 3. na 1. stupni bylo ve znamení pěvecké soutěže. Děti si zasoutěžily ve 3 kategoriích a umístily se následovně. První kategorie: 1. M. Duchková, 2. A. Vrbová, 3. M. Kabát. Druhá kategorie: 1. A. Sterlyová, 2. E. Šmídlová, 3. A. Uherská. Třetí kategorie: 1. V. Nová, 2. K. Pučelíková, 3. M. Nyklesová. 29. 3. žáci 4. A a 4. B pozvali letošní předškoláčky k zápisu.
 

Mikuláš v ZŠ a v MŠ

Jako každý rok, tak i letos se devátá třída postarala o Mikuláše, čerty a anděly. V klidné atmosféře prošli deváťáci všechny třídy (několik výtečníků skončilo v pytli), zavítali do mateřské školy a nakonec potěšili i obyvatele Domu s pečovatelskou službou. 

DEPO 2015  

Ve čtvrtek 1. prosince se žáci 8. a 9. ročníku vydali do plzeňského DEPA na výstavu "Má plast", kde měli příležitost se seznámit s tím, co všechno lze vyrobit z plastu. Dále se zúčastnili workshopu středních škol Plzeňského kraje, kde zvláště žáci 9. tříd načerpali mnoho cenných informací, které se jim budou brzy hodit při rozhodování, kam dál po základní škole.

Florbal starší žákyně - okresní kolo

Ve středu 30. 11. proběhlo na 25. ZŠ v Plzni okresní kolo ve florbalu starších žákyň. Zúčastnilo se ho 5 družstev. Do krajského kola postupovaly pouze vítězky. Naše děvčata skončila po vyrovnaném boji na druhém místě. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k vynikajícímu výsledku.

Viktorka do škol

I v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu "Viktorka do škol". V rámci tohoto projektu děti obdržely propagační materiály hráčů FC Viktoria Plzeň, se kterými pak následně vytvořily skupinové fotografie.

Výlety školní družiny

V letošním školním roce se paní vychovatelky ze školní družiny rozhodly zpestřit dětem jejich pobyt ve školní družině a vymyslely pro ně páteční výlety po atraktivních místech. První výlet směřoval na Kokotské rybníky, při druhém děti vyrazily pěšky přes Zábělou na Chlum a vlakem zpět do Chrástu. V prosinci děti čeká výlet na Karlštejn.

Halloween

Ve středu 2. listopadu měli žáci z 1. stupně možnost zhlédnout tématický pořad u příležitosti Halloweenu a svátku zemřelých. V tělocvičně proběhl naučně zábavný pořad, ve kterém se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací a procvičily si svoji angličtinu.

V pátek 4. listopadu proběhlo již tradiční "Halloweenské spaní" ve škole. Program byl podobný jako v předešlých letech, jen bohatší o strašidelný noční pochod Chrástem. Vyděšeným spoluobčanům se tímto omlouváme:)

V letošním roce místo soutěže o nejstrašidelnější pokrm proběhla akce "Rozsviťte školu". Děti vyrobily a přinesly do školy lampičky, světýlka, blikátka a další nápadité výrobky, které po celý týden svítily na schodech u hlavního vchodu a vytvořily tak příjemnou podzimní atmosféru.

Florbalistky z 2. stupně postoupily do okresního kola

2. listopadu se naše starší žákyně zúčastnily obvodního kola florbalového turnaje. Podařilo se jim zvítězit a postoupit do okresního kola, které proběhne ve středu 30. 11. na 25. ZŠ v Plzni. Blahopřejeme a držíme palce do dalších bojů.

Výsledky voleb do školské rady

Za zřizovatele:

  • Ladislav Bohuslav
  • Lenka Boudová
Za pedagogické pracovníky:
 
  • Irena Lorencová
  • Zdeňka Čiperová
Za zákonné zástupce:
 
  • Petra Pučelíková
  • Zuzana Kubátová

akátovka 2016 - pohár opět v chrástu!!!

7. třída navštívila středověk

V úterý 20.9. jsme se vypravili do Západočeského muzea v Plzni. To jsme už v minulém roce navštívili, ale s expedicí Pravěk. Tentokrát jsme zavítali do středověku. Paní průvodkyně byla hodná i zlá. Hodná, protože byla prostě hodná a zlá, protože nám dávala těžké úkoly. Například sestavení událostí na číselné ose. Bylo to těžké. Potom jsme zhlédli krátký filmík se zajímavým výkladem;) a to se vyplatí. Po filmíku jsme se ještě mohli kouknou na ještě jeden filmík. Ten už byl bez výkladu. Nezapomněli jsme se kouknout ani na exponáty v muzeu. Nejvíc nás zaujalo tehdejší oblečení, do kterého jsme se mohli navléknout a vyfotit se. Zbylo nám hodně času a tak jsme na závěr šli do Centrumu. Výlet byl vydařený, až na to, že si nikdo neuměl koupit lístek do autobusu.

Ema Pilařová, Karolína Nyklesová (7. tř.)

Přivítali jsme školní rok s Hurvínkem

V sobotu 10. září jsme již počtvrté přivítali nový školní rok společně s postavičkami Spejbla a Hurvínka. Letos jsme ještě navíc oslavili Hurvínkovy 90. narozeniny. Naše pozvání opět přijala divadelní společnost Bouda, která sehrála loutkové představení "Kašpárek a Honza v zakletém hradu". Z reakcí dětí i dospělých bylo patrno, že představení se líbilo. Děti si pak mohly projít připravená stanoviště s úkoly, získat sladkou odměnu nebo si vyzkoušet vyrobit vlastní šperk či nazdobit perníček.

Placení školní družiny

Od školního roku 2016/2017 činí poplatek za školní družinu 1200,- Kč za rok. Platba probíhá výhradně převodem celé částky na účet školy do 30. 9. 2016 (v případě odhlášení žáka ze školní družiny během školního roku, bude rodičům vrácena částka za odhlášené měsíce, tj. 120,- Kč/měsíc). Prosíme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

Při zpoždění platby je žák ze školní družiny dočasně vyloučen až do uhrazení poplatku!

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 161700