nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Žákovský parlament

2. A    Tomáš Berenraiter

2. B    Daniela Ferková

3.       Ondřej Šíma

4. A    Eliška Jonášová

4. B    Matyáš Mlnařík

5.       Tomáš Rada

6.       Veronika Chocová

7.       Karolína Nyklesová - zástupce

8.       Tomáš Beran - předseda

9.       Šimon Šrédl

Laura Kopřivová - zapisovatel