nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Kroužek výtvarné tvorby 1 (učebna VV v podkroví školy)    

Vedoucí: Mgr. Kamila Horáková (profesionální výtvarnice), Mgr. Martina Kotrčová

Věk: 1. – 9. třída

Den a hodina konání: Pondělí 14,00 – 16,00 (od pondělí 25. 9. 2017)

Cena: 1200,- Kč/pololetí                              Číslo účtu: 181 796 668/0300                      Variabilní symbol: 171801

 

Kroužek výtvarné tvorby 2 (učebna VV v podkroví školy)     

Vedoucí: Mgr. Kamila Horáková (profesionální výtvarnice)

Věk: 1. – 9. třída

Den a hodina konání: Středa 14,00 – 15,30 (od středy 27. 9. 2017)

Cena: 1000,- Kč /pololetí                              Číslo účtu: 181 796 668/0300                      Variabilní symbol: 171802

 

Kroužek beeballu (malá tělocvična v budově školy)   

Vedoucí: Mgr. Vanda Sovová

Věk:  5. třída

Den a hodina konání: Pondělí 13,00 – 14,00 (od pondělí 25. 9. 2017)

Cena: 500,- Kč/pololetí                                 Číslo účtu: 181 796 668/0300                      Variabilní symbol: 171803

 

Angličtina 1    

Vedoucí: Mgr. Eva Přindová

Věk: 1. třída

Den a hodina konání: Úterý 11,35 – 12,20 (od října)

Cena: 1000,- Kč/pololetí                              Číslo účtu: 181 796 668/0300                      Variabilní symbol: 171804

 

Angličtina 2A   

Vedoucí: Mgr. Petra Matějková

Věk: 2. třída

Den a hodina konání: Pondělí 12,30 – 13,15 (od října)

Cena: 1000,- Kč/pololetí                              Číslo účtu: 181 796 668/0300                      Variabilní symbol: 171805

 

Angličtina 2B   

Vedoucí: Mgr. Eva Přindová

Věk: 2. třída

Den a hodina konání: Pondělí 11,35 – 12,20 (od října)

Cena: 1000,- Kč/pololetí                              Číslo účtu: 181 796 668/0300                      Variabilní symbol: 171806

 

Kroužek programování (učebna informatiky v podkroví školy)   

Vedoucí: Mgr. Petr Lukáš

Věk: 4. – 9. třída

Den a hodina konání: Pátek 15,00 – 17,00 (od 6.10.2017 do 5.1.2018)

Cena: 500,- Kč                                             Číslo účtu: 181 796 668/0300                      Variabilní symbol: 171807

 

Příprava na přijímací zkoušky na střední školu    

Vedoucí: Mgr. Linda Rulfová

Věk: 9. třída

Den a hodina konání: Úterý 13,25 – 14,25 (od října)

Cena: dle počtu přihlášených                    Číslo účtu: 181 796 668/0300                      Variabilní symbol: 171811

 

Filmový klub    ZRUŠENO V DŮVODU MALÉHO ZÁJMU

Vedoucí: Mgr. Zbyšek Hodaň

Věk: 6. – 9. třída

Den a hodina konání: Pátek 15,30 (1x měsíčně; od října)

Cena: 200,- Kč/pololetí                                Číslo účtu: 670100-2212840844/6210     Variabilní symbol: 171812

               

Pěvecký sbor „Klokani“    

Vedoucí: Mgr. Pavla Slachová (ZUŠ Chrást)

Věk: 1. – 9. třída

Den a hodina konání: Středa 14,50 – 15,35

Cena: 300,- Kč/pololetí; pro žáky ZUŠ Chrást zdarma      Číslo účtu: 181 796 668/0300       Variabilní symbol: 171813