nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

kritéria pro přijetí

  1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (Chrást, Smědčice, Bušovice, Sedlecko, Střapole), kteří mají sourozence ve škole.
  2. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (Chrást, Smědčice, Bušovice, Sedlecko, Střapole).
  3. Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los (netýká se žáků viz bod 1).
        Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.