Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Zpráva stravovací komise

02.06.2016 15:09

Zápis z kontroly stravovací komise

Kontrola provedena dne 26. 05. 2016 v ZŠ Chrást 11:15-11:45
Přítomni:p. Beran, p. Venturová, p. Šnejdarová, p. Lorencová

Komise postupně ochutnala jídla dle jídelního lístku:
– polévka masový krém
– ostroun na másle, brambor, mrkev
– čočkový salát, pečivo

Ochutnaná jídla byla komisí hodnocena kladně, bez výhrad. Jídla chuťově výborná.
Komisi chuťově velmi zaujal ostroun, což je druh žraloka.
Během 15-20 minutového pozorování dětí během oběda (tři třídy) bylo zjištěno (odhadem):
– pouze dvě vydaná jídla byl čočkový salát
– 90% dětí nejedlo mrkev
– 50% dětí nejedlo polévku
– část dětí jedla pouze brambory nebo pouze ostrouna
– 50%-60% jídla děti vrací = jídlo se vyhazuje !
Je otázkou, kolik dětí si vůbec volí stravu předem na terminálu.

Vzhledem k tomu, že komise během tohoto školního roku 2015/2016 nezaznamenala žádné nedostatky při zajištění stravy v ZŠ a MŠ, naopak jídla jsou chuťově výborná a školní kuchyně zaslouží pochvalu za snahu o pestrost jídel. Bohužel školní kuchyně asi těžko změní mnohdy chybné stravovací návyky dětí z domova.

Proto navrhuji ukončení práce stravovací komise a rezignuji na funkci předsedy.


Zapsal: Marcel Beran-předseda stravovací komise