Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Únorové události

03.03.2016 11:54

Od začátku února je nabídka kroužků obohacena o kroužek „3D modelování“. V rámci kroužku mají
žáci možnost si vyzkoušet programování 2D a 3D objektů. 1.-5.2. pořádala škola florbalové
soustředění v tělocvičně v Chrástu pod vedením Z. Hodaně, které bylo určeno pro žáky 3.-9. ročníku.
11.2. se jako každým rokem konalo školní kolo recitační soutěže. Výkony všech žáků byly
chvályhodné. Porota tak měla možnost vyslechnout zdařilé recitace jak básní, tak i prózy a divadelních
her. V rámci 4 kategorií se na prvních místech umístili - Škubal A., Šíma O., Pučelíková K., Muláček P.
Místo druhé obsadili – Ferková D., Nyklesová M., Šímová M., Ochmírová A. a na místě třetím se
umístili – Smutná K., Jonášová E., Peteříková L. a Kielbergerová Z. 16. února se naši žáci zúčastnili
okresního kola zeměpisné olympiády, na 5. místě se umístil Tomáš Beran, na místě 8. Kubátová Pavla.
18.2. navštívili žáci 3. B a žáci 4. třídy představení „Pražské filharmonie“. 19.2. žáci naší školy
reprezentovali školu účastí na okresním kole konverzační soutěže anglického jazyka. Pilařová Ema
úspěšně obsadila 8. místo, Muláček Petr 12. místo. 24.2. žáci 2. stupně zhlédli projekci s názvem
„Planeta Země - Afrika kolébka lidstva“. Projekce se konala v Měšťanské besedě v Plzni. 26.2. byly
únorové akce zakončeny bruslením na zimním stadionu v Třemošné.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)