Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Platba kroužků na 2. pololetí

08.01.2016 15:45

Úhrada kroužků od 2. pololetí letošního školního roku bude probíhat výhradně převodem na účet školy. Žádáme rodiče, aby uváděli správné variabilní symboly a do zprávy pro příjemce psali jméno a příjmení dítěte. Platby provádějte nejpozději do 26. 2. 2016. Filmový klub, florbal a florbalové soustředění uhraďte do konce ledna. Děkujeme.

č. ú. 181 796 668/0300

Název kroužku

Variabilní symbol

Poplatek

Angličtina 1. A

201501

1000,- Kč

Angličtina 1. B

201502

1000,- Kč

Angličtina 2. tř. – 2x týdně

201503

1000,- Kč

Angličtina 2. tř. – 1x týdně

201504

500,- Kč

Dopravně – sportovní

201505

300,- Kč

Aerobik

201507

500,- Kč

Beeball

201508

300,- Kč

Šikulové

201509

500,- Kč

Programování zábavně

201511

400,- Kč

Filmový klub

201512

150,- Kč

Florbal

201512

podrobnosti u p. uč. Hodaně

Výtvarná tvorba

201513

1000,- Kč

Florbalové soustředění

201514

podrobnosti u p. uč. Hodaně

 

V případě přihlášení nebo odhlášení žáka na 2. pololetí je třeba přinést vyplněnou přihlášku nebo písemné odhlášení z kroužku do konce ledna.