nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Florbalový tábor léto 2018

Školní rok 2017/2018

Florbal – přípravka (malá tělocvična v budově školy) PLNÁ KAPACITA

Vedoucí: Mgr. Adéla Sterlyová

Věk: 1. a 2. třída

Den a hodina konání: Čtvrtek 13,00 – 14,00 

Cena: 500,- Kč/pololetí                                 Číslo účtu: 181 796 668/0300                      Variabilní symbol: 171808

 

Florbal 1 – mladší žáci a žákyně (velká tělocvična) – pro přesun mezi školou a tělocvičnou není zajištěn pedagogický dozor 

Vedoucí: Mgr. Zbyšek Hodaň

Věk: 2. – 5. třída

Den a hodina konání: Pondělí 13,30 – 14,30

Cena: 500,- Kč/pololetí                                 Číslo účtu: 181 796 668/0300                      Variabilní symbol: 171809

 

Florbal 1 – mladší žáci a žákyně (velká tělocvična) – pro přesun mezi školou a tělocvičnou není zajištěn pedagogický dozor

Vedoucí: Mgr. Zbyšek Hodaň

Věk: 2. – 5. třída

Den a hodina konání: Středa 14,00 – 15,00 

Cena: 500,- Kč/pololetí                                 Číslo účtu: 181 796 668/0300                      Variabilní symbol: 171809

 

Florbal 1 – mladší žáci a žákyně (velká tělocvična) – pro přesun mezi školou a tělocvičnou není zajištěn pedagogický dozor 

Vedoucí: Mgr. Zbyšek Hodaň

Věk: 2. – 5. třída

Den a hodina konání: Pátek 13,00 – 14,00 

Cena: 500,- Kč/pololetí                                 Číslo účtu: 181 796 668/0300                       Variabilní symbol: 171809